Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-3PTDZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Suchodolska
Prowadzący grup: Jolanta Suchodolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Suchodolska
Prowadzący grup: Jolanta Suchodolska, Anna Twardzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność na zajęciach – oraz przygotowanie projektu na podstawie samodzielnej lektury, analizy bazy Internetu 70%, jego prezentacja 30%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Przedmiot poradnictwo i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego pedagogicznej ma umożliwić studentom poznanie pedagogicznych i psychologicznych podstaw poradnictwa dla dzieci, których rozwój zachowań społecznych i kształtowania się osobowości przebiega w sposób nieharmonijny, a także umożliwić poznanie metod wspierających i terapeutycznych, które te nieprawidłowości korygują. Student powinien zdobyć elementarną wiedzę na temat utrudnień rozwojowych u dzieci ze specjalnymi potrzebami, oddziaływań profilaktycznych w postępowaniu terapeutycznym oraz innych form pomocy dla dziecka i jego rodziny w trudnych rozwojowo sytuacjach społeczno-wychowawczych. Przedmiot ma umożliwić opanowanie umiejętności planowania przebiegu wstępnej diagnozy, konstruowania programów terapeutycznej pomocy.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z ćwiczeń ustalana jest na podstawie średniej ważonej: aktywność na zajęciach – oraz przygotowanie projektu na podstawie samodzielnej lektury, analizy bazy Internetu 70%, jego prezentacja 30%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Przedmiot poradnictwo i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego pedagogicznej ma umożliwić studentom poznanie pedagogicznych i psychologicznych podstaw poradnictwa dla dzieci, których rozwój zachowań społecznych i kształtowania się osobowości przebiega w sposób nieharmonijny, a także umożliwić poznanie metod wspierających i terapeutycznych, które te nieprawidłowości korygują. Student powinien zdobyć elementarną wiedzę na temat utrudnień rozwojowych u dzieci ze specjalnymi potrzebami, oddziaływań profilaktycznych w postępowaniu terapeutycznym oraz innych form pomocy dla dziecka i jego rodziny w trudnych rozwojowo sytuacjach społeczno-wychowawczych. Przedmiot ma umożliwić opanowanie umiejętności planowania przebiegu wstępnej diagnozy, konstruowania programów terapeutycznej pomocy.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.