Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja kryzysowa i mediacje w pracy asystenta rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-5IKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa i mediacje w pracy asystenta rodziny
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Suchodolska
Prowadzący grup: Jolanta Suchodolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gebel
Prowadzący grup: Tomasz Gebel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, projektu grupowego oraz analizy przypadku)

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia związane z teorią kryzysu,

Umiejętności osoby pomagającej osobom i rodzinom przeżywającym kryzys,

Praktyczne ujęcie interwencji kryzysowej – jej cele i etapy,

Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys,

Zespół stresu pourazowego (PTSD),

Pomoc w konkretnych sytuacjach kryzysowych – zagrożenie życia, napaść seksualna, przemoc, uzależnienie.

Uwagi:

Osoby ze zgodą na Indywidualną Organizację Studiów zobowiązane są do ustalenia sposobu i terminu zaliczenia z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hristo Kyuchukov
Prowadzący grup: Hristo Kyuchukov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, projekt, prezentacja)

Pełny opis:

treści zajęć 1-2. Interwencja kryzysowa – definicja, cele. Modele interwencji kryzysowej. Obszary kryzysów. Cechy charakterystyczne osób prowadzących interwencje kryzysową. Rozpoznanie i ocena (diagnoza) kryzysu. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. Przebieg, zasady szczegółowe i strategie indywidualnej interwencji kryzysowej. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej. Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Dylematy interwencji kryzysowej.

3-4. Postępowanie w konkretnych rodzajach kryzysów. Wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

- Przemoc w rodzinie – definicja i rodzaje przemocy, interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy, dziecko jako świadek przemocy w rodzinie, przemoc wobec osób starszych, alkohol a przemoc w rodzinie, formy wsparcia.

- Uzależnienie od alkoholu – modele uzależnienia, mechanizmy uzależnienia, dzieci w rodzinach alkoholowych, współuzależnienie, reguły rodzinne w rodzinach alkoholików, strategie interwencji.

5-8. Instytucje wspierające rodzinę i dziecko.

9-10. Asystent rodziny – funkcje, zadania, zasady pracy, metody pracy. Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Plan pracy z rodziną. Wzory dokumentów wykorzystywanych w pracy asystenta rodziny.

11. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Specyfika pracy asystenta z osobą niepełnosprawną i jej rodziną.

12-15. Przedstawienie i analiza projektów grupowych.

Uwagi:

Osoby ze zgodą na Indywidualną Organizację Studiów zobowiązane są do ustalenia sposobu i terminu zaliczenia z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.