Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa i mediacje w pracy asystenta rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-5IKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa i mediacje w pracy asystenta rodziny
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Ryszawy
Prowadzący grup: Sylwia Ryszawy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, projekt, prezentacja)

Pełny opis:

1. Interwencja kryzysowa – definicja, cele. Modele interwencji kryzysowej. Obszary kryzysów. Cechy charakterystyczne osób prowadzących interwencje kryzysową. Rozpoznanie i ocena (diagnoza) kryzysu. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. Przebieg, zasady szczegółowe i strategie indywidualnej interwencji kryzysowej. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej. Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Dylematy interwencji kryzysowej.

2. Postępowanie w konkretnych rodzajach kryzysów. Wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

Przemoc w rodzinie – definicja i rodzaje przemocy, interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy, dziecko jako świadek przemocy w rodzinie, przemoc wobec osób starszych, alkohol a przemoc w rodzinie, formy wsparcia.

3. Postępowanie w konkretnych rodzajach kryzysów. Wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

Uzależnienie od alkoholu – modele uzależnienia, mechanizmy uzależnienia, dzieci w rodzinach alkoholowych, współuzależnienie, reguły rodzinne w rodzinach alkoholików, strategie interwencji.

4. Asystent rodziny – funkcje, zadania, zasady pracy, metody pracy. Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Plan pracy z rodziną. Wzory dokumentów wykorzystywanych w pracy asystenta rodziny.

5. Skuteczna komunikacja między rodzinom a asystentem rodziny.

6. Mediacja w pracy asystenta rodziny.

7. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Specyfika pracy asystenta z osobą niepełnosprawną i jej rodziną.

8-9. Instytucje wspierające rodzinę i dziecko.

10. Diagnoza przemocy rówieśniczej. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka.

11-15. Przedstawienie i analiza projektów grupowych.

Uwagi:

Osoby ze zgodą na Indywidualną Organizację Studiów zobowiązane są do ustalenia sposobu i terminu zaliczenia z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)