Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój dziecka w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-5RDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój dziecka w rodzinie
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko, Anastazja Sorkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko, Aleksandra Minczanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Realizacja zagadnień w ramach przedmiotu umożliwia studentowi podjęcie refleksji nad – związanymi z rodzinnym środowiskiem wychowawczym - korzystnymi i niesprzyjającymi warunkami do osobistego rozwoju i egzystencji dziecka. Studenci zapoznając się z podstawowymi teoriami funkcjonowania rodziny (szczególnie z jej ujęciem rozwojowym), analizując funkcje, typy rodzin ze względu na aspekty materialno-rzeczowe i oddziaływania o charakterze wychowawczym oraz rozpatrując cechy i style funkcjonowania społecznego rodziny (sytuacje kryzysowe w rodzinie, sposoby radzenia sobie z problemami, normy i wartości społeczne respektowane w rodzinie, występowanie negatywnych zjawisk: zaniedbywania dzieci, stosowania wobec nich przemocy, zniewalanie dzieci, ograniczanie jego praw, swobód i podmiotowości) będą mogli rozważać, w jakim stopniu może być realizowana przypisana rozwojowi funkcja adaptacji zewnętrznej, czyli umiejętność dostosowania się dziecka do środowiska, z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian, co wyraża się we właściwym –odpowiednim do cyklu rozwojowego jednostki – odgrywaniu ról, przezwyciężaniu trudności, realizowaniu zadań. Istotne jest uświadomienie studentom, że jako przyszli opiekunowie, wychowawcy i asystenci rodziny, planując i organizując swą pracę, powinni uwzględniać podejścia sprzyjające zaspokajaniu potrzeb dzieci, wdrażaniu członków rodziny do prowadzenia uporządkowanego trybu życia, do tworzenia pozytywnej atmosfery wychowawczej, co z kolei dodatnio oddziałuje na rozwój (fizyczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny) dziecka.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Realizacja zagadnień w ramach przedmiotu umożliwia studentowi podjęcie refleksji nad – związanymi z rodzinnym środowiskiem wychowawczym - korzystnymi i niesprzyjającymi warunkami do osobistego rozwoju i egzystencji dziecka. Studenci zapoznając się z podstawowymi teoriami funkcjonowania rodziny (szczególnie z jej ujęciem rozwojowym), analizując funkcje, typy rodzin ze względu na aspekty materialno-rzeczowe i oddziaływania o charakterze wychowawczym oraz rozpatrując cechy i style funkcjonowania społecznego rodziny (sytuacje kryzysowe w rodzinie, sposoby radzenia sobie z problemami, normy i wartości społeczne respektowane w rodzinie, występowanie negatywnych zjawisk: zaniedbywania dzieci, stosowania wobec nich przemocy, zniewalanie dzieci, ograniczanie jego praw, swobód i podmiotowości) będą mogli rozważać, w jakim stopniu może być realizowana przypisana rozwojowi funkcja adaptacji zewnętrznej, czyli umiejętność dostosowania się dziecka do środowiska, z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian, co wyraża się we właściwym –odpowiednim do cyklu rozwojowego jednostki – odgrywaniu ról, przezwyciężaniu trudności, realizowaniu zadań. Istotne jest uświadomienie studentom, że jako przyszli opiekunowie, wychowawcy i asystenci rodziny, planując i organizując swą pracę, powinni uwzględniać podejścia sprzyjające zaspokajaniu potrzeb dzieci, wdrażaniu członków rodziny do prowadzenia uporządkowanego trybu życia, do tworzenia pozytywnej atmosfery wychowawczej, co z kolei dodatnio oddziałuje na rozwój (fizyczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny) dziecka.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Realizacja zagadnień w ramach przedmiotu umożliwia studentowi podjęcie refleksji nad – związanymi z rodzinnym środowiskiem wychowawczym - korzystnymi i niesprzyjającymi warunkami do osobistego rozwoju i egzystencji dziecka. Studenci zapoznając się z podstawowymi teoriami funkcjonowania rodziny (szczególnie z jej ujęciem rozwojowym), analizując funkcje, typy rodzin ze względu na aspekty materialno-rzeczowe i oddziaływania o charakterze wychowawczym oraz rozpatrując cechy i style funkcjonowania społecznego rodziny (sytuacje kryzysowe w rodzinie, sposoby radzenia sobie z problemami, normy i wartości społeczne respektowane w rodzinie, występowanie negatywnych zjawisk: zaniedbywania dzieci, stosowania wobec nich przemocy, zniewalanie dzieci, ograniczanie jego praw, swobód i podmiotowości) będą mogli rozważać, w jakim stopniu może być realizowana przypisana rozwojowi funkcja adaptacji zewnętrznej, czyli umiejętność dostosowania się dziecka do środowiska, z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian, co wyraża się we właściwym –odpowiednim do cyklu rozwojowego jednostki – odgrywaniu ról, przezwyciężaniu trudności, realizowaniu zadań. Istotne jest uświadomienie studentom, że jako przyszli opiekunowie, wychowawcy i asystenci rodziny, planując i organizując swą pracę, powinni uwzględniać podejścia sprzyjające zaspokajaniu potrzeb dzieci, wdrażaniu członków rodziny do prowadzenia uporządkowanego trybu życia, do tworzenia pozytywnej atmosfery wychowawczej, co z kolei dodatnio oddziałuje na rozwój (fizyczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny) dziecka.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jas
Prowadzący grup: Katarzyna Jas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Realizacja zagadnień w ramach przedmiotu umożliwia studentowi podjęcie refleksji nad – związanymi z rodzinnym środowiskiem wychowawczym - korzystnymi i niesprzyjającymi warunkami do osobistego rozwoju i egzystencji dziecka. Studenci zapoznając się z podstawowymi teoriami funkcjonowania rodziny (szczególnie z jej ujęciem rozwojowym), analizując funkcje, typy rodzin ze względu na aspekty materialno-rzeczowe i oddziaływania o charakterze wychowawczym oraz rozpatrując cechy i style funkcjonowania społecznego rodziny (sytuacje kryzysowe w rodzinie, sposoby radzenia sobie z problemami, normy i wartości społeczne respektowane w rodzinie, występowanie negatywnych zjawisk: zaniedbywania dzieci, stosowania wobec nich przemocy, zniewalanie dzieci, ograniczanie jego praw, swobód i podmiotowości) będą mogli rozważać, w jakim stopniu może być realizowana przypisana rozwojowi funkcja adaptacji zewnętrznej, czyli umiejętność dostosowania się dziecka do środowiska, z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian, co wyraża się we właściwym –odpowiednim do cyklu rozwojowego jednostki – odgrywaniu ról, przezwyciężaniu trudności, realizowaniu zadań. Istotne jest uświadomienie studentom, że jako przyszli opiekunowie, wychowawcy i asystenci rodziny, planując i organizując swą pracę, powinni uwzględniać podejścia sprzyjające zaspokajaniu potrzeb dzieci, wdrażaniu członków rodziny do prowadzenia uporządkowanego trybu życia, do tworzenia pozytywnej atmosfery wychowawczej, co z kolei dodatnio oddziałuje na rozwój (fizyczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny) dziecka.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.