Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy asystenta rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-6TPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy asystenta rodziny
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gebel
Prowadzący grup: Tomasz Gebel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gebel
Prowadzący grup: Tomasz Gebel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, projektu grupowego oraz analizy przypadku)

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zawodem asystenta rodziny, jego zadaniami, uprawnieniami, funkcjami. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu pomocy społecznej zgodnie ze zmianami, które wprowadziła Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. W ramach zajęć studenci nauczą się wspierać rodziny w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zindywidualizowanej pracy „w” rodzinie, „z” rodziną i „dla rodziny” (na jej rzecz) oraz umiejętność stosowania w praktyce zadań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalenia ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i pomocy w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.

Uwagi:

Studenci objęci indywidualną organizacją studiów zobowiązani są do indywidualnego ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hristo Kyuchukov
Prowadzący grup: Hristo Kyuchukov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z poszczególnych sposobów weryfikacji (kolokwium, projektu grupowego oraz analizy przypadku)

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zawodem asystenta rodziny, jego zadaniami, uprawnieniami, funkcjami. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu pomocy społecznej zgodnie ze zmianami, które wprowadziła Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. W ramach zajęć studenci nauczą się wspierać rodziny w pokonywaniu trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zindywidualizowanej pracy „w” rodzinie, „z” rodziną i „dla rodziny” (na jej rzecz) oraz umiejętność stosowania w praktyce zadań asystenta rodziny w zakresie wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalenia ich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i pomocy w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.

Uwagi:

Studenci objęci indywidualną organizacją studiów zobowiązani są do indywidualnego ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.