Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śródroczna praktyka metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-AR-S1-9SPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śródroczna praktyka metodyczna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom przygotowanie się do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania zadań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w instytucjach o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym i reedukacyjnym; wzbogacenie wiedzy studenta o wymiar praktyczny, umożliwiając tym samym weryfikację swojej wiedzy psychopedagogicznej; rozwój predyspozycji i umiejętności społecznych, niezbędnych w kształtowaniu kompetencji interpersonalnych absolwenta; rozwój osobowości społecznej przyszłego pedagoga, jego umiejętności komunikacyjnych i wrażliwości na potrzeby podopiecznych, wymagających zróżnicowanego wsparcia, opieki, kompleksowego podejścia psychologicznego w sytuacjach nowych i trudnych społecznie; inspirowanie do lepszego rozpoznania potencjału ludzkich możliwości tkwiących w środowisku społecznym. Student po zapoznaniu się z funkcjonowaniem placówki, samodzielnie przygotowuje i realizuje zajęcia z podopiecznymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)