Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-N1-5OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot ma umożliwić zapoznanie się przez studentów z zasadami ochrony własności intelektualnej. Przedstawienie form ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce rozwinie ich świadomość prawną. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego zostaną przedstawione w odniesieniu do konkretnych przejawów twórczości człowieka. Ukazane zostaną również takie zagadnienia jak np. dozwolony użytek chronionych utworów, programy komputerowe, prawa pokrewne, plagiaty, podstawy prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje utworu

pojęcie twórcy

prawa autorskie osobiste

prawa autorskie majątkowe

prawa pokrewne

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

J. Sieńczyło-Chlabicz, prawo własności intelektualnej, Warszawa 2010r.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012r

M. Załucki (red.) prawo własności intelektualnej repertorium, Warszawa 2008r.

D. Marek, P. Kostański, Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów, Warszawa 2008r.

R. Markiewicz, J. Barta, Prawo autorskie, Warszawa 2010r.

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę o miejscu prawa ochrony własności intelektualnej w systemie nauk, zwłaszcza nauk społecznych i humanistycznych oraz o jego przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z etnologią i antropologia

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

umiejętności

Potrafi prezentować własne pomysły, sprawnie wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy wybranych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Potrafi posługiwać się kanałami i technikami komunikacyjnymi w sposób właściwy i ze znajomością zasad prawa autorskiego

Potrafi dostrzec i zrozumieć w pracy badawczej oraz praktyce zasady ochrony prawnej utworów

a także prognozować jej konsekwencje kulturowe

kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Potrafi pracować, w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowanie i podejmowaniem działań zawodowych z uszanowaniem zasad dotyczących praw twórców wynikających z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Metody i kryteria oceniania:

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Kolokwium pisemne, 7 pytań pytań problemowych, czas 1 godzina.

W trakcie zajeć oceniana będzie także aktywność i twórcze rozwiązywanie problemów. Na zaliczenie trzeba mieć nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel
Prowadzący grup: Danuta Kurzyna-Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków.

Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Kolokwium pisemne, 7 pytań pytań problemowych, czas 1 godzina.

Skrócony opis:

Przedmiot ma umożliwić zapoznanie się przez studentów z zasadami ochrony własności intelektualnej. Przedstawienie form ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce rozwinie ich świadomość prawną. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego zostaną przedstawione w odniesieniu do konkretnych przejawów twórczości człowieka. Ukazane zostaną również takie zagadnienia jak np. dozwolony użytek chronionych utworów, programy komputerowe, prawa pokrewne, plagiaty, podstawy prawa własności przemysłowej

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje utworu

pojęcie twórcy

prawa autorskie osobiste

prawa autorskie majątkowe

prawa pokrewne

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

J. Sieńczyło-Chlabicz, prawo własności intelektualnej, Warszawa 2010r.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012r

M. Załucki (red.) prawo własności intelektualnej repertorium, Warszawa 2008r.

D. Marek, P. Kostański, Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów, Warszawa 2008r.

R. Markiewicz, J. Barta, Prawo autorskie, Warszawa 2010r.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Ruchała
Prowadzący grup: Sławomira Ruchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel
Prowadzący grup: Danuta Kurzyna-Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków.

Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Kolokwium pisemne, 7 pytań pytań problemowych, czas 1 godzina.

Skrócony opis:

Przedmiot ma umożliwić zapoznanie się przez studentów z zasadami ochrony własności intelektualnej. Przedstawienie form ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce rozwinie ich świadomość prawną. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego zostaną przedstawione w odniesieniu do konkretnych przejawów twórczości człowieka. Ukazane zostaną również takie zagadnienia jak np. dozwolony użytek chronionych utworów, programy komputerowe, prawa pokrewne, plagiaty, podstawy prawa własności przemysłowej

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje utworu

pojęcie twórcy

prawa autorskie osobiste

prawa autorskie majątkowe

prawa pokrewne

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

J. Sieńczyło-Chlabicz, prawo własności intelektualnej, Warszawa 2010r.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012r

M. Załucki (red.) prawo własności intelektualnej repertorium, Warszawa 2008r.

D. Marek, P. Kostański, Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów, Warszawa 2008r.

R. Markiewicz, J. Barta, Prawo autorskie, Warszawa 2010r.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.