Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-N2-1P.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną).

Egzamin pisemny po zakończeniu cyklu wykładów.

Zaliczenie na ocenę z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za określone działania / wytwory pracy studenta. Ocenie podlegają: sporządzony projekt rozwoju nauczyciela, przygotowana prezentacja określonych treści oraz umiejętność inicjowania i prowadzenia dyskusji nad prezentowanym materiałem.


Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu pedeutologii i inspirowani są do refleksji nad najbardziej żywotnymi problemami i dylematami, jakie nurtują współczesnego nauczyciela - wychowawcę. Wykłady poświęcone są treściom związanym z:

genezą i rodzeniem się tej subdyscypliny pedagogicznej, przedmiotem jej zainteresowań oraz istniejącymi orientacjami badawczymi; rysem historycznym zawodu nauczycielskiego, teoretycznymi ujęciami osoby nauczyciela; ewolucyjnym charakterem funkcji zawodowych, dylematami funkcjonowania w zawodzie oraz rolą oczekiwań społecznych w pełnieniu tej funkcji, wielkościom wyznaczanych mu ról; wyodrębniającymi się koncepcjami kształcenia nauczycieli, rolą przygotowania teoretycznego do zawodu oraz uczeniem się dzięki doświadczeniu; użytecznością teorii naukowych w działaniu pedagogicznym; wymiarem etycznym zawodu nauczyciela, rozwijaniem własnej podmiotowości i podmiotowości uczniów; rolą twórczości i innowacyjności w pracy zawodowej nauczyciela; samorozwojem zawodowym nauczyciela; zjawiskiem wypalenia zawodowego oraz występowaniem napięć emocjonalnych; rodzeniem się i kształtowaniem tożsamości zawodowej nauczyciela.

W ramach prowadzonych ćwiczeń studenci nabywają wiedzy na temat: kontaktów interpersonalnych nauczyciela z innymi szkolnymi podmiotami; jego kompetencji i kwalifikacji; obecnych orientacje w edukacji nauczycieli; rozwój zawodowego nauczycieli (doskonalenie zawodowe, dokształcanie się); wybranych problemów współczesnego ich funkcjonowania w zawodzie; zjawiska stresu i kryzysów w pracy nauczyciela; twórczości i innowacyjności w pracy; wypełniania funkcji wychowawcy; aksjologicznego wymiaru pracy; zjawiska komunikowania się z uczniami; współcześnie wyznaczanych nauczycielom funkcji i zadań; współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn
Prowadzący grup: Andrzej Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.