Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne kierunki pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-N2-3WKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki pedagogiki
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ogrodzka-Mazur
Prowadzący grup: Ewa Ogrodzka-Mazur, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Natalia Ruman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ogrodzka-Mazur
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Ewa Ogrodzka-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: praca egzaminacyjna – 60%, projekt – 30% , prezentacja – 10%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

1. Kategorialny system pojęciowy pedagogiki – historyczna zmienność podstawowych pojęć; język pedagogiki i jego związek z językiem potocznym i językami innych dyscyplin naukowych.

2. Postmodernistyczne konsekwencje ładu społecznego dla pedagogiki i edukacji.

3. Współczesne poszukiwania tożsamości pedagogiki a przemiany edukacyjne.

4. Podstawowe antynomie i kontrasty w obrębie współczesnej pedagogiki.

5. Orientacje w metodologii współczesnej pedagogiki.

6. Teoria pedagogiczna i praktyka edukacyjna. Stereotypy myślenia o związkach teorii z praktyką.

7, 8, 9. Główne nurty w pedagogice i przemiany edukacyjne ostatnich dziesięcioleci (pedagogika: hermeneutyczna, dialogu, personalistyczna, humanistyczna, emancypacyjna, alternatywna).

10. Kontrkultura i ruchy kontestacyjne a edukacja.

11, 12. Współczesne nurty radykalnej krytyki szkoły (koncepcje: deskolaryzacji społeczeństwa, odtwarzania kultury społecznej przez system oświatowy, pedagogii krytycznej, antypedagogiki).

13. Edukacyjne konteksty kultury regionalnej i globalnej – lokalność versus globalizacja, edukacja w społecznościach wielokulturowych.

14. Świat multimedialny i wirtualny – pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń społeczeństwa informatycznego.

15. Możliwości i granice edukacyjne współczesnego człowieka.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.