Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy etyki i pragmatyki zawodu opiekuna-wychowawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-N2-1PEIPZOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy etyki i pragmatyki zawodu opiekuna-wychowawcy
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu profilaktyki. Przygotowanie projektu programu profilaktyczno-wychowawczego

Pełny opis:

1. Charakterystyka funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów.

2. Dziecko jako podmiot ochrony prawnej i prawa dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka (analiza materiałów i tekstów).

3. Prawa i obowiązki wychowanka, wychowawcy i rodzica (analiza dokumentów).

4. Praca wychowawcy i opiekuna w świetle obowiązujących przepisów (analiza dokumentów).

5. Przedstawienie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich zadań, specyfiki pracy opiekuna-wychowawcy w wybranej placówce wraz z problemami zawodu i jego wymiarem etycznym (prezentacja)

Działania opiekuńczo-wychowawcze w wybranej placówce (przygotowanie projektu)

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 października 2007 w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 maja 2011 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach.

3. Konwencja o Prawach Dziecka z dn 20 listopada 1989 r.

4. Szewczyk K: Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej. Łódź 1999.

5. Molesztak A., Tchorzewski A.,Wołoszyn W.(red.): W kręgu powinności moralnych nauczyciela. Bydgoszcz 1994

Efekty uczenia się:

Student powinien znać problematykę pracy opiekunów –wychowawców w różnych placówkach, orientować się w potrzebach wychowanków, Musi posiadać wiedzę z zakresu teorii i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, znać terminologię z nią związaną. Powinien znać uregulowania prawne i etyczne pracy opiekuna-wychowawcy. Posiadać praktyczne umiejętności diagnozowania potrzeb wychowanków oraz planowania i realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowuje prezentację dotyczącą funkcjonowania danej placówki opiekuńczo-wychowawczej, jak i projekt, w którym przedstawia zadania i problemy związane z funkcjonowaniem danej placówki oraz pracą opiekuna-wychowawcy w tej placówce.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - czas prezentacji 20 min. Student powinien zachęcać grupę do aktywnego udziału w prezentacji, stawiać pytania, krytycznie analizować dostępny materiał i literaturę, szukać odpowiedzi na ewentualne wątpliwości. Powinien korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Student zostanie poinformowany o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Projekt - studenci w grupach czterosobowych w przygotowanym przez siebie projekcie wykazują się znajomością problematyki określonej w temacie. Projekt powinien zawierać minimalnie 4 strony standardowego wydruku. Studenci powinni korzystać z podanej literatury, stawiać pytania oraz krytycznie odnosić się do prezentowanych wątków, prezentować nowe rozwiązania, będące przejawem jego oceny postawy opiekuna-wychowawcy. Studenci zostaną poinformowanio terminie oddania projektu na pierwszych zajęciach, a także o możliwości konsultacji na dyżurach prowadzącej zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.