Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie opieki i praktyka pomagania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-N2-2TOIPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie opieki i praktyka pomagania
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe teorie dotyczące pomagania innym oraz instytucje pomagające.

Pełny opis:

1. Opieka międzyludzka; Pojęcia opieki, zakresy oraz formy opieki. Zagadnienie stosunku opiekuńczego. Proces opieki; Pojęcie procesu opieki, ewolucyjny proces opieki i dorastania podopiecznego do samodzielności życiowej. Funkcje opieki wobec podopiecznego. (aktywność studenta – analiza społeczna. Serce i umysł. Poznań 1997, Wyd. Zysk i S-ka.

2. Clarke D.: Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdańsk 2005, Wyd. GWP.

3. Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn 2000, Wyd. UWM.

4. Hajduk B., Hajduk E.: O rodzajach pomocy. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Wosińska W.: Psychologia życia społecznego. Gdańsk

2004, Wyd. GWP.

Literatura:

1. Buller L.J.: Prospołeczna osobowość człowieka: szanse i zagrożenia. „Społeczeństwo i Rodzina” 2005, nr 2.

2. Dąbrowski Z., Maciarz A. (red.): Wybrane zagadnienia pedagogiki opiekuńczej. Zielona Góra 1991, Wyd. WSP.

3. Egan G.: Kompetentne pomaganie. Poznań 1996, Wyd. Zysk i S-ka.

4. Hoffman M.L.: Empatia i rozwój moralny. Gdańsk 2006, Wyd. GWP.

5. Piekarski G.: Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci. „Edukacja” 2006, nr 4.

6. Ratajczak Z. (red.): Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy. Katowice 1994, Wyd. UŚ.

7. Skorny Z.: Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania. Warszawa 1989, Wyd. PWN.

8. Stelmaszczuk Z.W. (red.): Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Warszawa 1999, Wyd. „Żak”.

9. Węgierski Z.: Opieka nad dzieckiem osieroconym: teoria i praktyka. Toruń 2006, Wyd. Akapit.

Efekty uczenia się:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do analizy i krytycznej oceny wybranych teorii wybranych kierunków dotyczących opieki, a także ich realizacji w praktyce. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą oraz brać udział w dyskusji. Powinien umieć pracować w grupie oraz indywidualnie. Student analizuje źródła teoretyczne, bierze udział w dyskusji oraz przygotowuje projekt Przystępuje także do kolokwium po uprzednim przygotowaniu teoretycznym..

Metody i kryteria oceniania:

Altywność- student przygotowuje się do zajęć, czytając i analizując podane źródła. Bierze aktywny udział w trakcie zajęć, podejmując dyskusję, poszukując odpowiedzi na wybrane problemy oraz sam zadając pytania. Jego aktywność na zajęciach jest oceniana przez prowadzącą.

Projekt - student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do analizy i krytycznej oceny wybranych teorii wybranych kierunków dotyczących opieki, a także ich realizacji w praktyce. Powinien zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą oraz brać udział w dyskusji.

Kolokwium - czas kolokwium 30 min. Forma – pisemna – test. Student zostanie wcześniej poinformowany o głównych tezach wchodzących w zakres kolokwium. Tezy te zostaną też wcześniej przedyskutowane w grupie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.