Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programy profilaktyczno-wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-N2-3PPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy profilaktyczno-wychowawcze
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

P

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu profilaktyki. Przygotowanie i prezentacja projektu programu profilaktyczno-wychowawczego w wybranej placówce.

Pełny opis:

Prezentacja wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych przez studentów w wybranych placówkach dotyczących problemów wychowawczych wychowanków tych placówek (prezentacja).

2. Teoretyczne rozważania dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii(analiza literatury).

3. Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki (analiza literatury).

4. Portret współczesnego nastolatka (analiza literatury i innych źródeł).

5.Uzależnienia, prostytucja nieletnich, samobójstwa, przemoc w rodzinie i w szkole – trudności profilaktyki, diagnozy i terapii (analiza literatury i innych źródeł).

6. Przygotowanie opisu projektu profilaktyczno-wychowawczego opartego na wcześniejszych danych z badań diagnostycznych w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej (metoda projektów).

7. Prezentacja projektów programu profilaktyczno-wychowawczego (prezentacja)

Literatura:

1. A. Bodanko (red.): Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno – edukacyjnymi. Kraków 1999.

2. I. Dąbrowska-Jabłońska (red.): Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Kraków 2006.

3. Z. B. Gaś: Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice 1999.

4. Z. B. Gaś: Profilaktyka uzależnień. Warszawa 1993.

1. Z.B. Gaś: Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin 2000.

2. J. Kurzępa: Falochron. Zintegrowany program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Wrocław 2006.

3. A. Margasiński, B. Zajęcka (red.): Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Kraków 2000.

4. K. Socha-Kołodziej, B. Zajęcka (red.): Profilaktyka, opieka, wychowanie, resocjalizacja – wybrane aspekty. Częstochowa 2005.

5. J. Szymańska: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej profilaktyki. Warszawa 2000.

10. B. Urban, J. M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 2. Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności a także musi posiadać odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do przygotowania projektu profilaktyczno-wychowawczego w wybranej przez siebie placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tym celu musi przeprowadzić badania diagnostyczne w tej placówce, zapoznać się z literaturą przedmiotu i innymi źródłami, a także zaprezentować swój projekt Powinien umieć pracować w grupie oraz indywidualnie.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą organizacji pracy, struktur, form pracy i zarządzania w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych i pomocowych wspierających osoby potrzebujące pomocy w różnym wieku, ma szczegółową wiedzę na temat środowiska społecznego i opiekuńczego. Zna problemy pracy wychowawców i funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, zna potrzeby osób wymagających wsparcia i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować teksty naukowe, formułować, klasyfikować i rozwiązywać problemy pedagogiczne i różne sytuacje wychowawcze. Widzi drugą osobę, uwzględniając różne punkty odniesienia w aspekcie holistycznym, dostrzega, diagnozuje i umiejętnie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem i opieką. Charakteryzuje się też twórczą postawą w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.