Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OP-S1-6WDWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot daje podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki rodziny, systematyzuje pojęcia z nią związane, omawia najważniejsze problemy dotyczące rodziny.

Pełny opis:

1. Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, jako wspólnota, jako środowisko wychowawcze

2. Badania nad współczesną rodziną

3. Przemiany współczesnej rodziny w Polsce

4. Wychowawcza rola rodziny

5. Postawy rodzicielskie

6. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością

7. Rodzina w kryzysie

8. Kultura pedagogiczna rodziców. Pedagogizacja rodziny.

9. Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie

10. Rodzina – kolebką wartości (ćwiczenia)

2. Różne oblicza rodzicielstwa (ćwiczenia)

Literatura:

Homplewicz J., Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na podyplomowym studium parorodzinnym. Rzeszów, Instytut Teologiczno – Pastoralny im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie 2000.

J. Wilk: Pedagogika Rodziny. Lublin 2002.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. W.: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2006

Kawula S., Kluczowe terminy pedagogiki rodziny. [w:] S. Kawula,

J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2000

Kukołowicz T., Rodzina – grupa czy środowisko. [w:] T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje wybrane zagadnienia. Stalowa Wola, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli 2001

L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Lublin, Wydawnictwo KUL 2007

Olbrycht K., Wychowanie do wartości w rodzinie. [w:] J. Wilk (red.), W służbie dziecku. T. II Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka. Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2003 s. 47-54.

Olbrycht K., Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób. [w:]

W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls 2005

Tyszka Z. (red.): Analiza przemian wybranych kategorii rodzin polskich. Poznań 1990

Tyszka Z. (red.): Stan i przeobrażenia współczesnych rodzin polskich. Poznań 1991

Efekty uczenia się:

W trakcie pracy samodzielnej student kształci umiejętność selekcji tekstów, poszukiwania i selekcji literatury na podany temat. Przygotowuje się do pracy grupowej. Wykazuje się umiejętnością dotarcia do instytucji działających w jego środowisku lokalnym. Nabiera kompetencji prowadzenia rozmów ze specjalistami zatrudnionymi w różnych instytucjach. Kształci umiejętność zbierania i selekcji informacji. Opracowuje projekt dotyczący instytucji wspierających rodzinę w środowisku lokalnym z wykorzystaniem metod niezbędnych do zbierania i opisu danych. Weryfikuje wiedze na temat posiadanych kompetencji społecznych i komunikacyjnych i dokonuje ich oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład,

Prezentacja multimedialna

Praca z tekstem,

Praca w grupach,

Dyskusja,

Metoda projektów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.