Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy etyki i pragmatyki zawodu opiekuna-wychowawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OT-N2-EPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy etyki i pragmatyki zawodu opiekuna-wychowawcy
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Klajmon-Lech
Prowadzący grup: Urszula Klajmon-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gebel
Prowadzący grup: Tomasz Gebel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną)

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z obszaru etyki (etyka, aksjologia, normy moralne, zasady etyczne, system wartości, dylemat etyczny).

Dobro jako podstawowa wartość moralna realizowana w pedagogice.

Wartości moralne realizowane w pedagogice opiekuńczej i zawodzie opiekuna-wychowawcy: wolność, odpowiedzialność, uczciwość, godność i szacunek, tolerancja, zaufanie, radość, miłość, piękno.

Dylematy etyczne opiekuna-wychowawcy – analiza i ocena przypadków.

Powinności moralne opiekuna - wychowawcy – kodeks etyczno-zawodowy.

Uwagi:

podstawą zaliczenia modułu jest także obecność na zajęciach, dopuszcza się 1 nieobecność nieusprawiedliwioną. Usprawiedliwione kolejne nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji z prowadzącym (w przypadku wysokiej absencji decyzję o możliwości zaliczenia modułu podejmuje jego koordynator)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.