Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-OT-S2-TPZU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami w uczeniu się
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z zajęć jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia – praca pisemna (test, wybrane artykuły) i prezentacja – przy założeniu obecności we wszystkich wprowadzanych na ćwiczeniach formach zajęć lub uzupełnieniu ich w sposób umożliwiający pozytywną weryfikację

Pełny opis:

Prezentowana na przedmiocie pt. „Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami w uczeniu się” tematyka ma na celu przygotowanie studenta do rozumienia podstaw pracy korekcyjno-wychowawczej w szkole. Zatem ma na celu kształtowanie rozumienie trudnościami w kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym związanych z funkcjonowaniem szkolnym, co oznacza świadomość różnego typu diagnoz, a zwłaszcza badań przesiewowych, i rozumienie ich znaczenia i zakresu stosowalności, a także teoretycznych podstaw budowania programów korekcyjnych i umiejętność podjęcia działań wyrównawczych.

Uwagi:

Literatura uzupełniająca może zostać wzbogacona o aktualną literaturę przedmiotu, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Suchodolska
Prowadzący grup: Jolanta Suchodolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji

efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie

Pełny opis:

Studenci w ramach modułu zyskają wiedzę dotyczącą rozpoznawania występujących u dzieci w młodszym wieku szkolnym symptomów lub mogących wystąpić w przyszłości ewentualnych trudności w uczeniu się (dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym) oraz nabędą umiejętności przydatne w procesie usprawniania parcjalnych zaburzeń rozwojowych i nauki matematyki, czytani, pisania. Zapoznają się z materiałem metodycznym, wzbogacającym warsztat pracy terapeuty pedagogicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.