Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-PETP-S1-1KI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problematyką komunikacji interpersonalnej w porządku teoretycznym i praktycznym z uwzględnieniem aspektu przemian kulturowych i społecznych. Prezentowane zagadnienia szczegółowe, dotyczące kolejno: podmiotów, warunków, mechanizmów, form i narzędzi komunikacji interpersonalnej mają zwrócić uwagę na konieczność rozwijania umiejętności budowania relacji personalnych i społecznych oraz kształcenia nawyków sprzyjających efektywnej, skutecznej komunikacji (sprawne posługiwanie się możliwymi narzędziami komunikacji).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, np. komunikacji interpersonalnej;

zna elementarne zagadnienia z zakresu prowadzenia dyskusji, polemiki, negocjacji, autoprezentacji oraz posługiwania się językiem z uwzględnieniem kontekstu przemian komunikacyjnojęzykowych, kulturowych i społecznych;

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach komunikacyjnych i językowych; ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

Umiejętności:

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych (sub)dyscyplin;

ma rozwinięte umiejętności w zakresie tworzenia różnych form wypowiedzi; a w szczególności – potrafi w sposób zwięzły i trafny wyrażać swoje myśli, sprawnie i skutecznie przemawiać, poprawnie konstruować teksty, prowadzić dyskusje, polemiki i negocjacje, autoprezentacje i posługiwać się językiem w oficjalnych sytuacjach publicznych; posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów;

Kompetencje społeczne:

charakteryzuje się postawą poszukującą i udoskonalająca własny warsztat pracy; rozumie potrzebę permanentnego uczenia się ;

charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązań problemów w codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi; cechuje go empatia i otwartość w kontaktach interpersonalnych

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Pindór
Prowadzący grup: Mirosława Pindór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.