Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy etyki w pracy pedagoga społecznego i socjoterapeuty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-PSS-S2-1PEPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy etyki w pracy pedagoga społecznego i socjoterapeuty
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Omówienie podstawowych terminów z zakresu etyki oraz problemów natury etycznej, które dotyczą zawodu pedagoga - socjoterapeuty

Pełny opis:

• Podstawowe pojęcia z obszaru etyki (etyka, aksjologia, normy moralne, zasady etyczne, system wartości, dylemat etyczny).

• Dobro jako podstawowa wartość moralna realizowana w pedagogice.

• Wartości moralne realizowane w pedagogice społecznej i socjoterapii: wolność, odpowiedzialność, uczciwość, godność i szacunek, tolerancja, zaufanie, radość, miłość, piękno.

• Dylematy etyczne pedagoga społecznego i socjoterapeuty – analiza i ocena przypadków.

• Powinności moralne pedagoga społecznego i socjoterapeuty – kodeks etyczno-zawodowy.

Literatura:

1. Furmanek W., Teoria i praktyka wartości w pedagogice. Rzeszów 2011.

2. Kubiaczyk I., Marzec-Holka K., Radziewicz-Winnoicki A. (red.), Wartości, symbole i znaki dobra w pedagogice społecznej. Poznań 2012.

3. Olbrycht K., Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby.

4. Vardy P. Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy. Poznań 1995.

5. Jones C. i in, Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

Student przygotowuje prezentację dotycząca wybranych wartości realizowanych w pedagogice, analizując podaną literaturę. Przygotowuje się do zabrania głosu w dyskusji oraz do swobodnego referowania zadanego problemu. Pisze projekt w grupie, ucząc się współpracy i skutecznego wykorzystania dostępnych opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt - warunkiem zaliczenia pisemnego projektu jest przeprowadzenie wcześniejszych badań w placówce oraz spełnienie wymogów pisania kodeksu etyczno-zawodowego ustalonych przez prowadzącego i grupę na trzecich zajęciach.

Prezentacja - ocenie podlega wiedza, jaką zdobył student podczas samodzielnej lektury, sposób przygotowania multimedialnej prezentacji, sposób prowadzenia wykładu oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.