Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S1-7OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot ma umożliwić zapoznanie się przez studentów z zasadami ochrony własności intelektualnej. Przedstawienie form ochrony własności intelektualnej na świecie i w Polsce rozwinie ich świadomość prawną. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego zostaną przedstawione w odniesieniu do konkretnych przejawów twórczości człowieka. Ukazane zostaną również takie zagadnienia jak np. dozwolony użytek chronionych utworów, programy komputerowe, prawa pokrewne, plagiaty, podstawy prawa własności przemysłowej.

Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje utworu

pojęcie twórcy

prawa autorskie osobiste

prawa autorskie majątkowe

prawa pokrewne

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

J. Sieńczyło-Chlabicz, prawo własności intelektualnej, Warszawa 2010r.

W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012r

M. Załucki (red.) prawo własności intelektualnej repertorium, Warszawa 2008r.

D. Marek, P. Kostański, Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów, Warszawa 2008r.

R. Markiewicz, J. Barta, Prawo autorskie, Warszawa 2010r.

Efekty uczenia się:

Student ma elementarną wiedzę o miejscu prawa ochrony własności intelektualnej w systemie nauk, zwłaszcza nauk społecznych i humanistycznych oraz o jego przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z etnologią i antropologia

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

umiejętności

Potrafi prezentować własne pomysły, sprawnie wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy wybranych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Potrafi posługiwać się kanałami i technikami komunikacyjnymi w sposób właściwy i ze znajomością zasad prawa autorskiego

Potrafi dostrzec i zrozumieć w pracy badawczej oraz praktyce zasady ochrony prawnej utworów

a także prognozować jej konsekwencje kulturowe

kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Kolokwium pisemne, 7 pytań pytań problemowych, czas 1 godzina.

Praca w grupie:

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na zajęciach oceniana będzie także aktywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Na zaliczenie trzeba mieć nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel
Prowadzący grup: Danuta Kurzyna-Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kolokwium:

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Główny akcent będzie padał na ocenę stopnia znajomości przepisów prawnych i analizie przydatności rozwiązań prawnych do konkretnych przypadków. Warunkiem zaliczenia pisemnej pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 40% zadanych pytań.

Kolokwium pisemne, 7 pytań pytań problemowych, czas 1 godzina.

Praca w grupie:

Konieczna będzie znajomość podstawowej regulacji prawnej z zakresu prawa autorskiego głównie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na zajęciach oceniana będzie także aktywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Na zaliczenie trzeba mieć nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.


Pełny opis:

Pojęcie i rodzaje utworu

pojęcie twórcy

prawa autorskie osobiste

prawa autorskie majątkowe

prawa pokrewne

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomira Ruchała
Prowadzący grup: Sławomira Ruchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Simo
Prowadzący grup: Halina Simo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium

Pełny opis:

Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw:

- zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej

- wiedza jako własność intelektualna;

- prawa autorskie oraz ich ochrona;

- ochrona własności przemysłowej;

- własność przemysłowa - wynalazki, patenty, znaki towarowe.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kurzyna-Chmiel
Prowadzący grup: Danuta Kurzyna-Chmiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium

Pełny opis:

Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw:

- zna zasady ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i przemysłowej

- wiedza jako własność intelektualna;

- prawa autorskie oraz ich ochrona;

- ochrona własności przemysłowej;

- własność przemysłowa - wynalazki, patenty, znaki towarowe.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.