Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-S2-1P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn
Prowadzący grup: Alicja Hruzd-Matuszczyk, Andrzej Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn
Prowadzący grup: Andrzej Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:


1. Egzamin ustny po zakończeniu cyklu wykładów

2. Zaliczenie na ocenę z ćwiczeń na podstawie ocen

cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za

określone (konkretne) działania / wytwory pracy studenta.

Ocenie podlegają: sposób prezentacji, umiejętność krytycznego

odniesienia się do prezentowanego materiału, aktywność w

dyskusjach

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi

wiadomościami z zakresu pedeutologii i zainspirowanie ich

do refleksji nad najbardziej żywotnymi dylematami, jakie nurtują

współczesnego nauczyciela - wychowawcy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn
Prowadzący grup: Andrzej Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów weryfikacji, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną).

Egzamin pisemny po zakończeniu cyklu wykładów.

Zaliczenie na ocenę z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za określone działania / wytwory pracy studenta. Ocenie podlegają: sporządzony projekt rozwoju nauczyciela, przygotowana prezentacja w formie multimedialnej określonych treści i jej przedstawienie na forum całej grupy oraz umiejętność aktywizowania wszystkich jej członków, inicjowania i prowadzenia dyskusji nad prezentowanym materiałem.
Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu pedeutologii i inspirowani są do refleksji nad najbardziej żywotnymi problemami i dylematami, jakie nurtują współczesnego nauczyciela - wychowawcę. Wykłady poświęcone są treściom związanym z:

genezą i rodzeniem się tej subdyscypliny pedagogicznej, przedmiotem jej zainteresowań oraz istniejącymi orientacjami badawczymi; rysem historycznym zawodu nauczycielskiego, teoretycznymi ujęciami osoby nauczyciela; ewolucyjnym charakterem funkcji zawodowych, dylematami funkcjonowania w zawodzie oraz rolą oczekiwań społecznych w pełnieniu tej funkcji, wielkościom wyznaczanych mu ról; wyodrębniającymi się koncepcjami kształcenia nauczycieli, rolą przygotowania teoretycznego do zawodu oraz uczeniem się dzięki doświadczeniu; użytecznością teorii naukowych w działaniu pedagogicznym; wymiarem etycznym zawodu nauczyciela, rozwijaniem własnej podmiotowości i podmiotowości uczniów; rolą twórczości i innowacyjności w pracy zawodowej nauczyciela; samorozwojem zawodowym nauczyciela; zjawiskiem wypalenia zawodowego oraz występowaniem napięć emocjonalnych; rodzeniem się i kształtowaniem tożsamości zawodowej nauczyciela.

W ramach prowadzonych ćwiczeń studenci nabywają wiedzy na temat: kontaktów interpersonalnych nauczyciela z innymi szkolnymi podmiotami; jego kompetencji i kwalifikacji; obecnych orientacje w edukacji nauczycieli; rozwój zawodowego nauczycieli (doskonalenie zawodowe, dokształcanie się); wybranych problemów współczesnego ich funkcjonowania w zawodzie; zjawiska stresu i kryzysów w pracy nauczyciela; twórczości i innowacyjności w pracy; wypełniania funkcji wychowawcy; aksjologicznego wymiaru pracy; zjawiska komunikowania się z uczniami; współcześnie wyznaczanych nauczycielom funkcji i zadań; współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn
Prowadzący grup: Andrzej Murzyn, Anastazja Sorkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.