Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WD-S2-2TPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Student zapozna się z podstawowymi informacjami z zakresu:

Treści:

-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w Polsce i na świecie – podstawowe teorie

- Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki szkolnej)

- Proces uczenia się i nauczania dziecka niepełnosprawnego w wieku od 0 do 6 roku życia

- Modyfikacja metod pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym z wykorzystaniem potencjału rodziny

- Wsparcie instytucjonalne i poza instytucjonalne w procesie wczesnego wspomagania

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

M.Czub (2003), Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, „Forum Oświatowe” t.2.

Cytowska B., Winczura B. (2000), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa

L.Eliot (2003), Co tam się dzieje?

Kielin J.(2011), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Maas V.F. (2007), Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa

Aleksander T., Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych,(1998), Kraków

Rzedziecka K.D., Kobylańska A. (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki Specjalnej, (2003), Kraków

Nowak A., Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, (2002), Katowice

Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. (1999), Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym oraz zachodzących w niej relacjach społecznych, prawidłowo wskazuje odpowiedni dla danej rodziny systemy wsparcia instytucjonalnego i poza instytucjonalnego

zna teorie na temat wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i rewalidacyjnych.

Z zakresu umiejętności student:

ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny;

potrafi wyznaczyć wspólnie wraz z rodzicami dziecka niepełnosprawnego cele oddziaływań rewalidacyjnych oraz drogi wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, wykorzystując umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Student w kontaktach z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i w zespołach interdyscyplinarnych charakteryzuje się twórczą i poszukującą nowych metod postawą

w kontaktach interpersonalnych wykazuje się postawą szacunku i zrozumienia dla osób znajdujących się trudnej sytuacji

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Katarzyna Chrząszcz, Anna Trzcionka-Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Ewelina Czyż, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Natalia Józefacka, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Chojnacka-Synaszko
Prowadzący grup: Barbara Chojnacka-Synaszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia - kolokwium pisemne i projekt.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji na terenie Polski oraz poza jej granicami. Zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym / zagrożonym niepełnosprawnością oraz zachodzących w niej

relacjach społecznych oraz o możliwym dla danej rodziny systemie wsparcia. Systematyzują wiedzę dotyczącą teorii wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju. Zajęcia służą także poznaniu sytuacji trudnych w wczesnym wspomaganiu, mechanizmów wykluczających i integrujących w grupie rodzinnej, roli i zadań terapeutów oraz poznaniu podstawowych metod pracy z bardzo małym

dzieckiem i jego rodziną. Studenci nabywają praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny. Poznają interdyscyplinarność oddziaływań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.