Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychopedagogiczna dziecka do wieku przedszkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WD-S2-4DP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychopedagogiczna dziecka do wieku przedszkolnego
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Prysak
Prowadzący grup: Szymon Godawa, Dorota Prysak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form i sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną).


Pełny opis:

Student powinien nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także posiąść odpowiednie kompetencje społeczne potrzebne do poznania podstawowych założeń diagnostyki edukacyjnej. Zapoznanie się z charakterystyką podstawowych badań diagnostycznych takich jak: badania testowe, psychometryczne, socjometryczne. Opanowanie umiejętności tworzenia własnych narzędzi diagnostycznych skierowanych do indywidualnych osób, grup i instytucji. Ponadto powinien posiadać umiejętności do krytycznej analizy istniejących narzędzi badawczych wykorzystywanych w diagnostyce psychopedagogicznej w formie komentarza pisemnego i ustnego, w odwołaniu do indywidualnie zebranej dokumentacji, wybranych tekstów z zakresu literatury przedmiotu oraz materiału ilustracyjnego. Opracowanie zebranego materiału w formie prezentacji multimedialnej. Przygotowanie projektu indywidualnego dotyczącego diagnostyki psychopedagogicznej w odniesieniu do praktycznego zastosowania.

Uwagi:

Konsultacje przez cały semestr.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Wrona
Prowadzący grup: Natalia Józefacka, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena końcowa to średnia arytmetyczna z wszystkich sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Pełny opis:

Przedmiot diagnostyka psychopedagogiczna ma umożliwić studentom poznanie podstawnych założeń diagnostyki edukacyjnej włącznie z założeniami metodologicznymi. Studenci zapoznają się z charakterystyką podstawowych badań diagnostycznych takich jak: badania testowe, psychometryczne, socjometryczne. Tematyka zajęć ma pozwolić na opanowanie umiejętności tworzenia własnych narzędzi diagnostycznych skierowanych do osób indywidualnych, grup i instytucji. Ponad to sposób prowadzenia ma skłonić studentów do krytycznej analizy istniejących narzędzi badawczych wykorzystywanych w diagnostyce psychopedagogicznej. W takcie realizacji przedmiotu zostaną poruszone treści związane z etyką wykonywanego zawodu.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Godawa
Prowadzący grup: Szymon Godawa, Natalia Józefacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module form weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Pełny opis:

Przedmiot diagnostyka psychopedagogiczna ma umożliwić studentom poznanie podstawnych założeń diagnostyki edukacyjnej włącznie z założeniami metodologicznymi. Studenci zapoznają się z charakterystyką podstawowych badań diagnostycznych w kontekście pracy z dzieckiem w wieku do 6 roku życia takich jak: badania testowe, psychometryczne, socjometryczne. Tematyka zajęć ma pozwolić na opanowanie umiejętności tworzenia własnych narzędzi diagnostycznych skierowanych do osób indywidualnych, grup i instytucji. Ponad to sposób prowadzenia ma skłonić studentów do krytycznej analizy istniejących narzędzi badawczych wykorzystywanych w diagnostyce psychopedagogicznej. W takcie realizacji przedmiotu zostaną poruszone treści związane z etyką wykonywanego zawodu.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.