Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat literacko-teatralny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WD-S2-4WL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat literacko-teatralny
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

aktywność własna podczas zajęć; Prezentacja (omówienie) autorskiego projektu / scenariusza zajęć wyzyskujących poznane metody pracy z tekstem literackim oraz teatrem i innymi tekstami kultury (film), integrujących teatralizowanym (integrujących m.in. treści dydaktyczne z zabawą, aktywnością twórczą dzieci, techniki relaksacji, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości (od)twórczej dziecka, rozwijających zasób leksykalny, propagujących kulturę żywego słowa )

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, liczona w następujący sposób: prezentacje 30%, obecność na zajęciach i aktywność 35%, praca w grupie 35%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)


Pełny opis:

Zajęcia Warsztat literacko-teatralny mają na celu uświadomienie studentom roli literatury i teatru w życiu i szeroko rozumianym rozwoju dziecka przedszkolnego; zajęcia mają wdrożyć studentów do umiejętnego organizowania dzieciom czasu wolnego, wykorzystywania tekstów kultury, jak literatura i teatr podczas realizacji treści dydaktycznych zawartych w edukacyjnych programach przedszkola; ich celem jest również ukazanie celowości działań dydaktycznych wpisanych w warsztat pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauka projektowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w instytucji przedszkola wspomagających edukacyjny rozwój dziecka

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

aktywność własna podczas zajęć; Prezentacja (omówienie) autorskiego projektu / scenariusza zajęć wyzyskujących poznane metody pracy z tekstem literackim oraz teatrem i innymi tekstami kultury (film), integrujących teatralizowanym (integrujących m.in. treści dydaktyczne z zabawą, aktywnością twórczą dzieci, techniki relaksacji, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości (od)twórczej dziecka, rozwijających zasób leksykalny, propagujących kulturę żywego słowa )


Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia, liczona w następujący sposób: prezentacje 30%, obecność na zajęciach i aktywność 35%, praca w grupie 35%, przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)


Pełny opis:

Zajęcia Warsztat literacko-teatralny mają na celu uświadomienie studentom roli literatury i teatru w życiu i szeroko rozumianym rozwoju dziecka przedszkolnego; zajęcia mają wdrożyć studentów do umiejętnego organizowania dzieciom czasu wolnego, wykorzystywania tekstów kultury, jak literatura i teatr podczas realizacji treści dydaktycznych zawartych w edukacyjnych programach przedszkola; ich celem jest również ukazanie celowości działań dydaktycznych wpisanych w warsztat pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauka projektowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w instytucji przedszkola wspomagających edukacyjny rozwój dziecka

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.