Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (różnice programowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N1-PMEM-R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (różnice programowe)
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z wykładu wyznacza zaliczenie testu i oddanie "monografii liczby" przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia, zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych w trakcie ich własnej aktywności, kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach – dzieci i studentów), a także pozytywnego nastawienia i aktywnej postawy w uczeniu się matematyki.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do teoretycznego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Literatura może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich wprowadzonych na wykładach formach pracy, tj. aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Od studenta wymaga się samodzielnej pracy z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury, dotyczącej teoretyczno-metodycznych podstaw nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia różnic programowych w formie testu.

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z testu.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych w trakcie ich własnej aktywności, kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach – dzieci i studentów), a także pozytywnego nastawienia i aktywnej postawy w uczeniu się matematyki.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do teoretycznego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Na wykładzie poruszane są podstawowe zagadnienia z uwagi na to wymagana jest samodzielna praca studenta. Prowadzący przedmiot dopuszcza indywidualną konsultację oraz kontakowanie się przez

email: renata.raszka@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.