Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-N2-4MZEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Danuta Bierowska, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z ćwiczeń

zaliczenie z wykładów

Pełny opis:

Przedmiot wyposaża w wiedzę i umiejętności związane z samodzielnym projektowaniem i planowaniem zajęć edukacyjnych w klasach I-III, w duchu nowatorskich koncepcji pedagogicznych, skoncentrowanych na aktywnym uczeniu się dzieci i rozwijaniu ich indywidualnych uzdolnień.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Dominika Duraj, Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie z ćwiczeń:


Praca pisemna:

Student samodzielnie projektuje zajęć edukacyjnych dla każdej z klas I-III – porównawczo- na określony temat kompleksowy w formie prezentacji, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych z wykorzystaniem adekwatnych metod aktywizujących do wieku dziecka i poziomu nauczania.


Kryteria oceny:

Temat w pełni zrealizowany. Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie, bezpośredni wkład w realizację powierzonego zadania. Udział w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych grup oraz obecność na zajęciach.


Przebieg i proces weryfikacji:

Czas prezentacji przygotowanego projektu dla poszczególnych osób 20 minut. Ocena za wykonanie projektu jest ostatecznie podana po realizacji wszystkich prezentacji w grupie.


Egzamin ustny: trzy pytania, każde pytanie podlega ocenie, ocena z egzaminu to średnia z ocen za każde kolejne pytanie

Ocena końcowa modułu: średnia ocen z ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.