Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-2PIPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i promocja zdrowia w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Prowadzący grup: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona). Aktywny udział w zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia z profilaktyki i promocji zdrowia w przedszkolu i szkole mają na celu przybliżenie istoty realizowanej w szkole profilaktyki i promocji zdrowia oraz ukazanie rozwiązania metodycznych w tym zakresie. Zasadniczym celem treści modułu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do planowania i podejmowania pracy wychowawczo-zdrowotnej w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)