Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-2TI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych edytorów i systemu operacyjnego WinX.

Umiejętność posługiwania się komputerem

i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura,

monitor, mysz, drukarka) i pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows.


Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczone dla nauczycieli/studentów kształcenia

wczesnoszkolnego, którzy chcą prowadzić z najmłodszymi uczniami zajęcia z wykorzystaniem technologii Informacyjno-komunikacyjnych.

Przedmiot ma także na celu zapoznanie studenta z podstawowymi elementami nauki języka programowania dla najmłodszych.

Pełny opis:

1.Praktyczne wykorzystanie programów z pakietu Microsoft

Office oraz innych programów użytkowych

do przygotowywania pomocy dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w kształceniu wczesnoszkolnym.

2.Zapoznanie z edukacyjnymi możliwościami wykorzystywania

przykładowych ogólnodostępnych aplikacji komputerowych

dla dzieci w nauce programowania jak Scratch, Baltie, Logo, EliBox, Lightbox, Hacketyhack, Ceebot itd.

3.Poznanie filozofii edukacyjnej nauki programowania od najmłodszych lat na podstawie programu code.org. i mistrzowie kodowania.

4. Praktyczne poznanie podstaw programowania w

języku Scratch oraz elementów środowiska drag&drop.

5. Zapoznanie się z podstawowymi operacjami algorytmicznymi i logiczo-matematycznymi występującymi w programowaniu.

6. Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej

ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych itd.

7. Zapoznanie się z elmentami pracy w "chmurze" na podstawie narzędzia google dysk.

Literatura:

1. Hanna Basa: Wykorzystanie nowoczesnych technologii

na etapie edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodka Edukacji

Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, wrzesień 2009, ISBN: 987-83-922946-7-2.

2. Program Ministerialny:Doskonalenie kompetencji nauczycieli

kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego w zakresie technologii informacyjnej, zgodnie z nową podstawą programową. [w:] http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/files/granty2009_prog_zad10.pdf

3. Braun M. – Gałkowska, Gry komputerowe, a psychika dziecka, Edukacja i dialog, 1997, Nr9

4. Juszczyk S., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, Życie Szkoły, 1996, Nr 2

5. Łada A. – Grodzicka, Bełczewska E., Herde M., Kwiatkowska E., Wasilewska J., ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI wieku W-wa 2000, WsiP

6. Wróblewski P., ABC komputera, Wyd. Helion, Gliwice 2000.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi wykorzystać programy użytkowe w celu wzbogacenie realizacji zajęć w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Potrafi wykorzystać podstawowe aplikacje do nauki programowania dla dzieci.

3. Zna podstawy filozofii uczenia u podstaw programowania.

4. Zna podstawy programowania w języku Scratch.

5. Zna podstawowe operacje algorytmiczne i matematyczno-logiczne jakie wykorzystuje się w programowaniu.

6. Umie wyszukać niezbędne informacje w sieci odnośnie podstaw programowania.

Metody i kryteria oceniania:

Mini wykład - forma wykładu jest stosowana w celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać słuchacza.

Prezentacja - część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej samodzielnej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia są jedną z głównych form pracy studenta. Jest to indywidualna praca studenta. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz - pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Samokształcenie z wykorzystaniem platformy Moodle i "google dysk".

Pomiędzy zajęciami stacjonarnymi uczestnicy pracują samodzielnie w domu, pobierając z platform materiały do samokształcenia

i zadania do wykonania.

Dyskusja - podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczyński
Prowadzący grup: Tomasz Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczyński
Prowadzący grup: Tomasz Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczyński
Prowadzący grup: Tomasz Kopczyński
Strona przedmiotu: http://TEST
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest składową poszczególnych prac wykonywanych na bierząco podczas przebiegu zajęć.

1. Rozwiązywanie zadań z zakresu myślenia komputacyjnego

2. Prezentacja wybranego tematu/instytucji/pomocy dydaktycznej

3. Wykonanie mini projektu w Scratch

4. Aktywnośc studenta na zajęciach

5. Realizacja 3 zadań na podstawie pomocy dydaktycznej EduMata.

6. Znajomości podstawy programowej dotyczącej kształcenia informatycznego dla etapów wczesnej edukacji.

7. Znajomości testów diagnostycznych (OBUT, K3, TUNS).Pełny opis:

1.Praktyczne wykorzystanie programów z pakietu Microsoft

Office oraz innych programów użytkowych

do przygotowywania pomocy dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w kształceniu wczesnoszkolnym.

2.Zapoznanie z edukacyjnymi możliwościami wykorzystywania

przykładowych ogólnodostępnych aplikacji komputerowych

dla dzieci w nauce programowania jak Scratch, Baltie, Logo, EliBox, Lightbox, Hacketyhack, Ceebot, BlockDrop itd.

3.Poznanie filozofii edukacyjnej nauki programowania od najmłodszych lat na podstawie programu code.org. i mistrzowie kodowania.

4. Praktyczne poznanie podstaw programowania w

języku Scratch oraz elementów środowiska drag&drop.

5. Zapoznanie się z podstawowymi operacjami algorytmicznymi i logiczo-matematycznymi występującymi w programowaniu.

6. Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej

ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych itd.

7. Zapoznanie się z elmentami pracy w "chmurze" na podstawie narzędzia google dysk.

8. Zapoznanie sięz dostępnymi pomocami dydaktycznymi na rynku kształtująćymi myślenie komputacyjne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Prowadzący grup: Tomasz Kopczyński, Eugenia Smyrnova-Trybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Prowadzący grup: Eugenia Smyrnova-Trybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.