Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-3PMEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych w trakcie ich własnej aktywności, kształtowanie języka matematycznego, a także pozytywnego nastawienia i aktywnej postawy w uczeniu się matematyki.

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Treści matematyczne w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wychowania przedszkolnego

2. Teoretyczne podstawy kształtowania pojęć matematycznych u dzieci

3. Dojrzałość do uczenia się matematyki a niepowodzenia w uczeniu się matematyki

4. Dziecięca matematyka

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Renata Raszka, Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z egzaminu i ćwiczeń, przy założeniu, że egzamin i ćwiczenia, a zatem wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia (patrz: metody i kryteria oceniania), zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych w trakcie ich własnej aktywności (w konsekwencji w trakcie aktywności matematycznej dzieci), kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach – dzieci i studentów), a także pozytywnego nastawienia i aktywnej postawy w uczeniu się, a w konsekwencji w nauczaniu matematyki.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do teoretycznego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Spotkania z ekspertem – dobór doprecyzowany w trakcie zajęć.

Literatura uzupełniająca może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

Warunkiem upoważniającym zaliczenie egzaminu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia (pozytywnej oceny) z ćwiczeń i zaliczenia wykładu.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich wprowadzonych na wykładach formach pracy, tj. aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z egzaminu i ćwiczeń, przy założeniu, że egzamin i ćwiczenia, a zatem wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia (patrz: metody i kryteria oceniania), zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych w trakcie ich własnej aktywności (w konsekwencji w trakcie aktywności matematycznej dzieci), kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach – dzieci i studentów), a także pozytywnego nastawienia i aktywnej postawy w uczeniu się, a w konsekwencji w nauczaniu matematyki.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do teoretycznego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Literatura uzupełniająca może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

Warunkiem upoważniającym zaliczenie egzaminu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia (pozytywnej oceny) z ćwiczeń i zaliczenia wykładu.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich wprowadzonych na wykładach formach pracy, tj. aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z egzaminu i ćwiczeń, przy założeniu, że egzamin i ćwiczenia, a zatem wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia (patrz: metody i kryteria oceniania), zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych w trakcie ich własnej aktywności (w konsekwencji w trakcie aktywności matematycznej dzieci), kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach – dzieci i studentów), a także pozytywnego nastawienia i aktywnej postawy w uczeniu się, a w konsekwencji w nauczaniu matematyki.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do teoretycznego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Literatura uzupełniająca może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

Warunkiem upoważniającym zaliczenie egzaminu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia (pozytywnej oceny) z ćwiczeń i zaliczenia wykładu.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich wprowadzonych na wykładach formach pracy, tj. aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację.

E-mail prowadzącego – Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.