Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy nauczania środowiska dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S1-4PDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauczania środowiska dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot podstawy nauczania środowiska dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, klimatologii, ekologii i sozologii. Ustala też teoretyczne podstawy metodologiczne i psychologiczne nauczania treści przyrodniczych i ekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prezentuje nowe tendencje w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego. Tematyka zajęć ma umożliwić studentom poszukiwanie efektywnych metod i form poznawania przyrody oraz nabywanie umiejętności kształcenia i wychowywania środowiskowego przez bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą. Istotne jest, aby studenci nie tylko poznali teoretyczne i metodyczne podstawy kształcenia środowiskowego, lecz by w sposób świadomy i twórczy pracowali z małym dzieckiem w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Celem wykładów z podstaw nauczania środowiska dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest pogłębienie wiedzy merytorycznej studentów z zakresu nauk przyrodniczych (przyrody ożywionej i nieożywionej, klimatologii, ekologii i sozologii), rozumienie i poprawnie interpretowanie zjawisk przyrodniczych i związków przyczynowo-skutkowych występujących w środowisku społeczno-przyrodniczym oraz kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem ćwiczeń jest pogłębianie wiedzy merytorycznej studentów dotyczącej problematyki przyrodniczej i ekologicznej, zwłaszcza z zakresu lokalnego środowiska społeczno-przyrodniczego oraz rozwijanie umiejętności projektowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych na zajęciach o tematyce przyrodniczej i organizowania zajęć terenowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Literatura:

Budniak A.: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków 2009.

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa 1997.

Stawiński W.: Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Kraków 1993.

Cichy D. (red.): Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej: praca zbiorowa. Warszawa 2007.

Zioło I.: Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji społeczno-przyrodniczej

i ekologicznej, która obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii i praktyki edukacji środowiskowej oraz metodyczną wiedzę o podmiotach, metodach, środkach, formach i warunkach realizacji celów kształcenia środowiskowego

Zna, rozumie i poprawnie interpretuje zjawiska przyrodnicze i związki przyczynowo-skutkowe występujące w środowisku społeczno-przyrodniczym, które są przedmiotem ciekawości poznawczej małego dziecka i warunkują jego rozwój poznawczy.

Zna, rozumie i stosuje (odpowiednio do sytuacji dydaktycznej i możliwości poznawczych dzieci) metody: obserwacji, pomiarów, doświadczeń, eksperymentów, gier i zabaw dydaktycznych, dialogowania z przyrodą; ze wskazaniem na ich skuteczność przy wprowadzaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zagadnienia społeczne i przyrodnicze.

Potrafi wykorzystać naturalne środowisko przyrodnicze w celu rozpoczęcia procesu kształtowania świadomości ekologicznej i rozwijania postaw ekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.