Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-2TMWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trzcionka-Wieczorek
Prowadzący grup: Dominika Duraj, Anna Trzcionka-Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Dominika Duraj, Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

(50% - egzamin pisemny; 25% - prezentacja; 25% - projekt), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.


Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci: nabywają uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i metodyki wychowania przedszkolnego, związaną m. in. ze specyfiką procesów uczenia się, nauczania i wychowania na etapie przedszkolnym; poznają również cechy uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej tego okresu kształcenia i wychowania; kształcą sprawności związane z posługiwaniem się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu teorii i metodyki wychowania przedszkolnego w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych; konstruują oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i uczą się prognozować przebieg tych rozwiązań oraz przewidywać skutki planowanych działań w metodyce wychowania przedszkolnego; kształtują umiejętność wyboru i zastosowania właściwych dla tej dziedziny działalności pedagogicznej sposobów postępowania oraz doboru środków i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

W ramach wykładów studenci zapoznają się m. in.: z historią wychowania przedszkolnego; ze specyfiką działalności placówek wychowania przedszkolnego w Polsce; z najnowszymi tendencjami w edukacji przedszkolnej; z celami, funkcjami i zadaniami wychowania przedszkolnego; z zasadami,metodami i formami pracy z dziećmi; z prawnymi podstawami funkcjonowania przedszkola.

Na ćwiczeniach studenci mają możliwość poznania m.in.: alternatywnych formy wychowania przedszkolnego, specyfiki pracy nauczyciel wychowania przedszkolnego, teoretycznych aspektów rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, specyfiki diagnozy przedszkolnej, metod pracy wychowawczej w przedszkolu oraz wdrażanych innowacji metodycznych oraz poddania analizie wybranych programów nauczania przedszkolnego. Ćwiczenia dają również okazję projektowania scenariuszy zajęć przedszkolnych.

W wyniku zrealizowanych zajęć studenci posiądą pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego. Będą potrafić wspomagać wielostronną aktywność dziecka, zaprojektować i przeprowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod i form. Poznają i będą umieć stosować zasady wychowania i nauczania dziecka w wieku przedszkolnym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anastazja Sorkowicz
Prowadzący grup: Anastazja Sorkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.