Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-5PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zagadnieniami resocjalizacyjnymi, w różnych środowiskach wychowawczych z uwzględnieniem ich specyfiki i uwarunkowań.

Pełny opis:

Zapoznanie z przedmiotem i zakresem pedagogiki resocjalizacyjnej, z głównymi problemami badawczymi, związkami z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi, zasadami wychowania resocjalizacyjnego, fazami i modelem resocjalizacji. Tematyka zajęć ma skłonić studentów do refleksji i uwrażliwić na zagadnienia związane z niedostosowaniem społecznym, patologią głównie dzieci i młodzieży, a także sytuacjami zagrażającymi nieprzystosowaniu.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznawać symptomy niedostosowania społecznego na tle zmian rozwojowych. Potrafi wypowiadać się na temat determinantów nieprzystosowania społecznego oraz niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów, literatury przedmiotu i podstawowych zagadnień związanych z tematem w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kwadrans
Prowadzący grup: Łukasz Kwadrans
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie z oceną (test)

Pełny opis:

Zapoznanie z przedmiotem i zakresem pedagogiki resocjalizacyjnej, z głównymi problemami badawczymi, związkami z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi, zasadami wychowania resocjalizacyjnego, fazami i modelem resocjalizacji. Tematyka zajęć ma skłonić studentów do refleksji i uwrażliwić na zagadnienia związane z niedostosowaniem społecznym, patologią głównie dzieci i młodzieży, a także sytuacjami zagrażającymi niephttps://usosweb.us.edu.pl//img/tip_info.gifrzystosowaniu.

Uwagi:

1. Borowski R., Wysocki D.: Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001, Wydawnictwo Naukowe Novum.

2. Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.

3. Makowski A.: Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja, Warszawa 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Mudrecka I.: Z zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

5. Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia (red.)F.Kozaczuk, Rzeszów 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Akty prawne:

1. Kodeks karny

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U. 04.27.242).

3. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. t.j. 02.11.109 z póź. zm.).

4. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. 97.123.777 z póź. zm.)

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 03.122.1143 z póź. zm.)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

zaliczenie z oceną (test)

Pełny opis:

Zapoznanie z przedmiotem i zakresem pedagogiki resocjalizacyjnej, z głównymi problemami badawczymi, związkami z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi, zasadami wychowania resocjalizacyjnego, fazami i modelem resocjalizacji. Tematyka zajęć ma skłonić studentów do refleksji i uwrażliwić na zagadnienia związane z niedostosowaniem społecznym, patologią głównie dzieci i młodzieży, a także sytuacjami zagrażającymi niephttps://usosweb.us.edu.pl//img/tip_info.gifrzystosowaniu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kwadrans
Prowadzący grup: Łukasz Kwadrans
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kwadrans
Prowadzący grup: Łukasz Kwadrans
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.