Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-6WM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Śleziński
Prowadzący grup: Andrzej Kasperek, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kocurek
Prowadzący grup: Andrzej Kasperek, Danuta Kocurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zalewska-Bujak
Prowadzący grup: Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny obejmujący prezentowaną tematykę wykładów.

Kryterium oceny pracy egzaminacyjnej wiązać się będzie z oceną stopnia opanowania treści zajęć. Skala ocen będzie obliczana w sposób arytmetyczny (skala ocen: 2,0-5,0). Minimalny stopień opanowania treści zajęć wynosi 50%.Pełny opis:

W trakcie wykładów studenci zapoznają się z żywotnymi problemami i dylematami zawodu nauczyciela. Stwarza się im możliwość problematyzowania ich i dyskutowania. Poruszane treści oraz konwersacje dotyczyć będą: kulturowych i społeczno-politycznych kontekstów zawodowego funkcjonowania nauczycieli, rozważaniom możliwości ich autonomicznego funkcjonowania, jakości relacji z uczniami i innymi nauczycielami, zauważanych bolączek i codziennych problemów, dylematów autorytetu, twórczości i innowacyjności ich działań, wyzwań związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży do wartości, zjawiska komunikacji nauczyciel-uczeń oraz współpracy pedagogów z innymi edukacyjnymi podmiotami.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie egzaminu pisemnego na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna - uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Wykład monograficzny ma na celu naświetlenie z różnych punktów widzenia zagadnienia szkoły jako systemu, w sposób wyczerpujący, przedstawiając różne podejścia do ww. problematyki.

Wykład monograficzny zatytułowany Szkoła jako system (uczeń – nauczyciel – rodzic – środowisko lokalne) realizowany jest w semestrze letnim 2019/2020, obejmuje 15 godzin dydaktycznych. Główne cele wykładu to: poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych współczesnych problemów szkoły, rozumienia istoty funkcjonowania tej instytucji, jej związków, relacji z innymi elementami systemu oraz poszukiwania skutecznych metod edukacji szkolnej w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Celem modułu jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy pedagogicznej studentów. Pogłębione rozumienie indywidualnych, społecznych, kulturowych, światopoglądowych i ideologicznych uwarunkowań procesów edukacyjnych, rozwój umiejętności formułowania pytań o wartości, prawomocność i uniwersalność teorii i praktyki edukacyjnej. Pogłębiona świadomość profesjonalnego zachowania, przestrzegania zasad etyki zawodowej to podstawy do poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań edukacyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.