Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WIP-S2-MEP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

(Wykład)

Pisemna praca egzaminacyjna, weryfikująca wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka polskiego na szczeblu elementarnym. Wymagana znajomość wybranych metod: wprowadzania dziecka w świat pisma (czytanie, pisanie), doskonalenia wymowy i dykcji (mówienie i słuchanie), pracy z tekstem literackim i użytkowym, konstruowania różnogatunkowych tekstów (kilkuzdaniowych), metod aktywizujących stosowanych w pracy z tekstem literackim (np. przekład intersemiotyczny, drama, improwizacja).

Warunkiem zaliczenia pracy na najniższym dopuszczalnym poziomie jest poprawność merytoryczna i formalna (dopuszczalne nierażące błędy językowe czy stylistyczne) oraz dostateczne wyczerpanie tematu (np. obszerna prezentacja jednej metody z wybranego obszaru kształcenia). Wymagania na ocenę dobrą: przemyślana struktura pracy, przemyślany tok wywodu, próba porównania i oceny wybranych metod nauczania oraz nieliczne błędy językowo-stylistyczne. Wymagania na ocenę bardzo dobrą: przemyślana struktura pracy, przemyślany tok wywodu, porównanie i ocena wybranych metod nauczania oraz bezbłędność merytoryczna i formalna.

ćwiczenia

a) prezentacja

Student zobowiązany jest do pracy indywidualnej oraz zespołowej w celu opanowania metod stosowanych w elementarnej edukacji polonistycznej w wybranym zakresie tematycznym. Student przygotowuje wartościowe i merytorycznie uzasadnione informacje o metodach kształcenia stosowanych w elementarnej edukacji polonistycznej. Gromadzi i stosuje środki polisensoryczne (np. plakaty, środki multimedialne, arkusze z ćwiczeniami, pomoce dydaktyczne stosowane w edukacji elementarnej). W sposób przemyślany prowadzi zajęcia, aktywizując uczestników. Przygotowuje zarówno dla grupy, jak i dla prowadzącego zajęcia szczegółowy plan prezentacji .

b) kolokwium

Wymagania merytoryczne obejmują zakres tematów (z)realizowanych w formie prezentacji zespołowych, który mieści się w rubryce „treści zajęć” (punkty od 1. do 14.).

c) aktywność własna studenta na zajęciach; obecność

Pełny opis:

Cele zajęć obejmują: wzbogacanie wiedzy z zakresu edukacji lingwistycznej, literackiej i kulturowej oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych; wdrażanie do samodzielnego i ustawicznego zgłębiania lektur przedmiotowych oraz z innych dyscyplin naukowych, pozwalających lepiej zrozumieć procesy uczenia się i nauczania; poznawanie klasycznych i nowatorskich metod pracy z tekstami werbalnymi i multikodowymi oraz wdrażanie do indywidualnego poszerzania kompetencji metodycznych i budowania warsztatu edukacyjnego przydatnego w uprzystępnianiu treści polonistycznych.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.