Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia specyficznych trudnosci dziecka w uczeniu sie matematyki (różnice programowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-N1-TTM-R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia specyficznych trudnosci dziecka w uczeniu sie matematyki (różnice programowe)
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładu, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych, zwłaszcza ich rozumienia w trakcie aktywności dzieci i trudności z nimi związanych oraz kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach i za pomocą przystępnych dla dziecka reprezentacji czy symulacji).

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wielopoziomowym sposobem wspomagania rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego korygowania trudności w zakresie edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Literatura może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich wprowadzonych na wykładach formach pracy, tj. aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładu, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych, zwłaszcza ich rozumienia w trakcie aktywności dzieci i trudności z nimi związanych oraz kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach i za pomocą przystępnych dla dziecka reprezentacji czy symulacji).

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wielopoziomowym sposobem wspomagania rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego korygowania trudności w zakresie edukacji matematycznej dzieci w wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Literatura może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej uszczegółowiony zostanie w trakcie wykładu.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu jest aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację, a także pisemne opracowanie, zawierające opis przeprowadzonej diagnozy z dzieckiem w wieku 7-8 lat, interpretację jej wyników oraz dobór ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.

E-mail prowadzącego – Renata Raszka - renata.raszka@us.edu.pl

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia wykładu, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych, zwłaszcza ich rozumienia w trakcie aktywności dzieci i trudności z nimi związanych oraz kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach i za pomocą przystępnych dla dziecka reprezentacji czy symulacji).

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wielopoziomowym sposobem wspomagania rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego korygowania trudności w zakresie edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Literatura może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej uszczegółowiony zostanie w trakcie wykładu.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu jest aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację, a także pisemne opracowanie, zawierające opis przeprowadzonej diagnozy z dzieckiem w wieku 7-8 lat, interpretację jej wyników oraz dobór ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.

E-mail prowadzącego – Renata Raszka - renata.raszka@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.