Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-N2-4MTONI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie podstawowych założeń z zakresu metodyki pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie, narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu wymienionej grupy osób jak również terapii i modyfikacje metod. Istotą zalecę jest poznanie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapoznanie się z wsparciem instytucjonalnym i poza instytucjonalnym w procesie terapeutycznym

Pełny opis:

Przedmiot realizowany na ćwiczeniach ma umożliwić studentom poznanie podstawowych założeń z zakresu metodyki pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zostaną zaprezentowane narzędzia wykorzystywanych w diagnozowaniu wymienionej grupy osób jak również terapie i modyfikacje metod dostępnych na runku edukacyjnym. Istotą zalecę jest poznanie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapoznanie się z wsparciem edukacyjnym oraz poza edukacyjnym

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

C.Barnes, Mercer G.(2008), Niepełnosprawność, Warszawa

Z.Sękowska, (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa

D.D. Smith (2009), Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa

O. Speck (2006), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Katowice

M.Piszczek (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

K.Bobińska, T.Pietras, P.Gałecki(2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław

Efekty uczenia się:

Student ma ma podstawową wiedzę z zakresu teorii diagnozy, terapii i metodyki pracy terapeutycznej z osobami

niepełnosprawnymi intelektualnie;

zna teorie na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak również społecznym, z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii;

posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Posiada umiejętności z zakresu:

ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z dostosowaniem do ich indywidualnych potrzeb ;

umie samodzielnie dokonać diagnozy osoby niepełnosprawnej intelektualnie, potrafi zaprojektować i zorganizować indywidualne i środowiskowe wsparcie;

ma praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i alternatywnej w komunikowaniu się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Wykazuje postawę poszukującą i udoskonalającą własny warsztat pracy, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się

w kontaktach interpersonalnych (zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jak również ich rodzinami) wykazuje postawę szacunku i zrozumienia dla osób będących w trudnej sytuacji

w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wykazuję rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w diagnozowaniu oraz realizowaniu terapii.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Prysak
Prowadzący grup: Dorota Prysak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Prysak
Prowadzący grup: Dorota Prysak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Mrózek
Prowadzący grup: Sebastian Mrózek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 - 5.0)

- przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

- 90% obecność na zajęciach

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie podstawoych założeń z zakresu metodyki pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie, narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu wymienionej grupy osób jak również terapii i modyfikacje metod. Istotą zalecę jest poznanie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapoznanie się z wsparciem instytucjonalnym i poza instytucjonalnym w procesie terapeutycznym

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Prysak
Prowadzący grup: Dorota Prysak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 - 5.0)

- przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

- 90% obecność na zajęciach

Pełny opis:

Przedmiot ma umożliwić studentom poznanie podstawowych założeń z zakresu metodyki pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie, narzędzi wykorzystywanych w diagnozowaniu wymienionej grupy osób jak również terapii i modyfikacje metod. Istotą zalecę jest poznanie funkcjonowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapoznanie się z wsparciem instytucjonalnym i poza instytucjonalnym w procesie terapeutycznym

Uwagi:

1. Charakterystyka uwarunkowań procesu diagnostycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób z

poszczególnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

3. Szczegółowa charakterystyka metod terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki i złożoności zaburzeń w stopniach

niepełnosprawności intelektualnej

Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczny

aspekt jego tworzenia

4. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Donocik
Prowadzący grup: Iwona Donocik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.