Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-N2-8SM.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest opracowanie na podstawie zgromadzonej literatury przedmiotu poszczególnych rozdziałów teoretycznych, metodologicznych podstaw badań własnych, opracowanie szczegółowej procedury prowadzonych badań, dobór narzędzi badawczych, opracowanie własnych narzędzi. Praca ma poszerzać wiedzę i kompetencje zawodowe studenta. Dodatkowo przypomniane zostaną podstawowe informacje prawne dotyczące rodziny, dzieci, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek oświatowych.

Pełny opis:

Przedstawienie zasad pisania pracy

Przygotowywanie planów pracy

Sprawdzanie napisanego materiału

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zagadnień poruszanych w pracach, głównie:

Pojęcie i zakres działalności opiekuńczej i wychowawczej

Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci

Rodziny zastępcze

Zakres i rodzaje władzy rodzicielskiej

Rodzaje ubezwłasnowolnienia

Opieka nad małym dzieckiem

Opieka i kuratela

Prawa osób niepełnosprawnych

Szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki oświatowe.

Literatura:

M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011r.

M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny. Warszawa 1999r.

J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne. PWN Warszawa 1999r.

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H. Beck, Warszawa 1997r.

J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011r.

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Warszawa 2000r.

A. Zieliński, G. Jędrejek, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejWarszawa 2011r.

Efekty uczenia się:

Napisanie wymaganej przez promotora części pracy magisterskiej, opanowanie techniki pisania pracy i sporządzania badań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opracowania poszczególnych rozdziałów teoretycznych pracy oraz rozdziału metodologicznego, ocena przygotowanych narzędzi badawczych

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Józef Budniak, Barbara Grabowska, Danuta Kocurek, Danuta Kurzyna-Chmiel, Izabela Łuc, Andrzej Murzyn, Beata Oelszlaeger-Kosturek, Ewa Ogrodzka-Mazur, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Śleziński
Prowadzący grup: Józef Budniak, Barbara Chojnacka-Synaszko, Andrzej Kasperek, Beata Oelszlaeger-Kosturek, Aniela Różańska, Krzysztof Śleziński, Małgorzata Zalewska-Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.