Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-N2-8WM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Murzyn
Prowadzący grup: Andrzej Murzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kocurek
Prowadzący grup: Danuta Kocurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Minczanowska
Prowadzący grup: Aleksandra Minczanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aniela Różańska
Prowadzący grup: Aniela Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny według kryteriów:

ocena bardzo dobra - uzyskanie 9-10 pkt.

ocena dobra - 7-8 pkt.

ocena dostateczna - 5-6 pkt.

ocena niedostateczna poniżej 5 pkt.


Pełny opis:

Wykład monograficzny zatytułowany "Edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości" realizowany jest w semestrze letnim 2018/2019 i obejmuje 5 godzin dydaktycznych.

Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych współczesnych problemów środowiskowych (megatrendów), rozumienia ich istoty oraz poszukiwania skutecznych metod edukacji ekologicznej w celu kształtowania postaw ekologicznych oraz promocji zachowań proekologicznych w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego.

Szczegółowe tezy związane są z treściami wykładów, a poszczególne

zagadnienia oparte są o podaną literaturę.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Alina Szczurek-Boruta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie egzaminu pisemnego na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna - uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji), przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

Pełny opis:

Wykład monograficzny ma na celu naświetlenie z różnych punktów widzenia zagadnienia szkoły jako systemu, w sposób wyczerpujący, przedstawiając różne podejścia do ww. problematyki.

Wykład monograficzny zatytułowany Szkoła jako system (uczeń – nauczyciel – rodzic – środowisko lokalne) realizowany jest w semestrze letnim 2019/2020, obejmuje 5 godzin dydaktycznych. Główne cele wykładu to: poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych współczesnych problemów szkoły, rozumienia istoty funkcjonowania tej instytucji, jej związków, relacji z innymi elementami systemu oraz poszukiwania skutecznych metod edukacji szkolnej w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Celem modułu jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy pedagogicznej studentów. Pogłębione rozumienie indywidualnych, społecznych, kulturowych, światopoglądowych i ideologicznych uwarunkowań procesów edukacyjnych, rozwój umiejętności formułowania pytań o wartości, prawomocność i uniwersalność teorii i praktyki edukacyjnej. Pogłębiona świadomość profesjonalnego zachowania, przestrzegania zasad etyki zawodowej to podstawy do poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań edukacyjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.