Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śródroczna praktyka metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-1SPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śródroczna praktyka metodyczna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anastazja Sorkowicz
Prowadzący grup: Anastazja Sorkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagana jest aktywna obecność studentów na zajęciach praktycznych, udział w dyskusji na temat zajęć. Ocena ustalana jest na podstawie obserwacji zajęć prowadzonych w szkole przez studentów (scenariusz zajęć, przygotowanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie) oraz sporządzonego przez studenta sprawozdania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z uczniami klas I-III w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości dzieci i właściwą ich diagnozę; pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce; inspiruje do poznawania i samooceny siebie jako nauczyciela; przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym (formułowanie celów i zadań edukacyjnych, terapeutycznych, opracowywanie scenariuszy zajęć i ich realizowanie z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, opracowywanie pomocy edukacyjnych, dokonywanie ewaluacji zajęć, wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów) i refleksji w działaniu oraz nad działaniem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gaweł-Mirocha
Prowadzący grup: Anna Gaweł-Mirocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szafrańska
Prowadzący grup: Anna Szafrańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wymagana jest aktywna obecność studentów na zajęciach praktycznych realizowanych na terenie Uniwersytetu i w klasie szkolnej oraz udział w dyskusji na temat zajęć. Ocena ustalana jest na podstawie obserwacji zajęć prowadzonych w szkole przez studentów (scenariusz zajęć, przygotowanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie, autoewaluacji) oraz zaangażowania studenta w działania podejmowane w klasie, w której realizowana jest praktyka śródroczna (zajęcia poza obowiązkowymi, wynikającymi z harmonogramu ustalonego ze studentami, lekcjami w szkole).

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do projektowania i realizowania zajęć edukacyjnych i terapeutycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podstawę uczestniczenia w zajęciach stanowią kompetencje studentów nabyte w trakcie teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu takich przedmiotów jak na przykład: wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, socjologia, praktyki pedagogiczne. Student powinien potrafić rozpoznać potrzeby i możliwości dzieci, znać podstawy dotyczące specyfiki pracy indywidualnej i grupowej, dokonać diagnozy, kreatywnie rozwiązywać zaistniałe sytuacje w procesie kształcenia i wychowania i elastycznie stosować wiedzę w praktyce pedagogicznej. Przedmiot pozwala weryfikować wiedzę teoretyczną w praktyce. Pozwala studentom rozpoznać sytuację nauczyciela (zarówno w trakcie zajęć dydaktycznych, sytuacji wychowawczych, jak i w sytuacjach podejmowania działań organizacyjnych), ocenić siebie w przyszłej roli zawodowej. Przygotowuje do przyszłej pracy w wymiarze praktycznym. Student ma możliwość zweryfikowania czy potrafi właściwie formułować cele kształcenia i wychowania, opracowywać scenariusze zajęć, krytycznie dobierać materiały dodatkowe (zwłaszcza w postaci gotowych materiałów edukacyjnych dostępnych na rynku), realizowanie zajęć z uwzględnieniem zasady indywidualizacji kształcenia, a także opracowywanie pomocy edukacyjnych. Ważnym elementem jest również dokonywanie ewaluacji zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.