Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-3PMEP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bortliczek
Prowadzący grup: Małgorzata Bortliczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Łuc
Prowadzący grup: Izabela Łuc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

wiczenia


Ocena obejmuje zakres przygotowania i sposób prezentacji materiału dokumentacyjnego, umiejętność zainteresowania i zaktywizowania uczestników zajęć. Ocenę bardzo dobrą gwarantuje: wyczerpanie realizowanego tematu podporządkowane opracowanemu scenariuszowi, interesujący, dynamiczny i multimodalny przebieg zajęć, sporadyczne korzystanie z notatek dla przypomnienia toku prezentacji. Ocena dobra: jak w wypadku oceny bardzo dobrej, dopuszczalne korzystanie z notatek i ich fragmentaryczne odczytywanie. Ocena dostateczna: prezentacja zadowalająco wyczerpuje temat, ale jej autor posiłkuje się stale notatkami, co powoduje m.in. brak kontaktu wzrokowego z uczestnikami zajęć.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Ustny egzamin weryfikuje wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka polskiego. Wymagana: znajomość struktury języka (poziom fonetyczny, morfologiczny, składniowy, leksykalny i składniowy), różnic między odmianą mówioną a pisaną polszczyzny, technik doskonalenia wymowy i dykcji, struktury tekstów literackich i użytkowych, umiejętność ich analizy stylistycznej

i językowej.

Warunkiem zaliczenia egzaminu na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna) jest poprawność merytoryczna i formalna (dopuszczalne nierażące błędy językowe czy stylistyczne) oraz wyczerpanie tematu (np. dostateczna analiza tekstu na różnych poziomach organizacji języka). Wymagania na ocenę dobrą: przemyślana wypowiedź, przemyślany tok wywodu, nieliczne błędy językowo-stylistyczne. Wymagania na ocenę bardzo dobrą: prawidłowa odpowiedź na pytania, przemyślany tok wywodu oraz bezbłędność merytoryczna i formalna.


Pełny opis:

Zapoznanie z podstawowymi właściwościami systemowymi i komunikacyjnymi języka ojczystego. Zgłębianie wiadomości z zakresu edukacji lingwistycznej i literackiej oraz rozwijanie i doskonalenie kompetencji dydaktycznych. Poznawanie klasycznych i autonomicznych metod pracy z tekstami literackimi i tekstami kultury. Wdrażanie do indywidualnego poszerzania kompetencji metodycznych i budowania warsztatu edukacyjnego przydatnego w uprzystępnianiu treści polonistycznych. Wyrabianie nawyku systematycznego studiowania lektur przedmiotowych oraz z innych dyscyplin naukowych.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.