Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy resocjalizacji z elementami patologii (DD, Policyjne Izby Dziecka,współpraca z kuratorem itd.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-7PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy resocjalizacji z elementami patologii (DD, Policyjne Izby Dziecka,współpraca z kuratorem itd.)
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna poszczególnych efektów kształcenia

Pełny opis:

Moduł umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej oraz podstaw wiedzy o współczesnych patologiach społecznych i ich konsekwencjach.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Fajfer-Kruczek
Prowadzący grup: Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia , przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zaliczone są pozytywnie.

podstawą zaliczenia modułu jest także obecność na zajęciach, dopuszcza się 1 nieobecność usprawiedliwioną (w przypadku wysokiej absencji decyzję o możliwości zaliczenia modułu podejmuje jego koordynator).


Pełny opis:

Moduł prezentuje wiedzę w zakresie podstawowych treści z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem form instytucjonalnego wsparcia resocjalizacyjnego dzieci i młodzieży.

Uwagi:

Student:

- zapoznaje się i zna zakres literatury obowiązkowej, systematycznie analizuje zalecane teksty źródłowe;

- przygotowuje esej na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia, wykorzystując wybrane przez siebie źródła informacji,

- przygotowuje prezentację przykładowych zajęć z zakresu działań resocjalizacyjnych w grupie studentów (temat zajęć, opis merytoryczny, cel, czas trwania, przebieg, potrzebne materiały, sposób podsumowania i ewaluacji, ewentualny kosztorys), finał prezentacji może mieć miejsce na zajęciach lub w wybranej instytucji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.