Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-8EE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Współistnienie człowieka i świata przyrody jako proces poznawczy i edukacyjny łączy dwa podstawowe wymiary. Jednym jest poznawanie i coraz lepsze rozumienie praw przyrody. Obejmują one współzależności przyrody ożywionej i nieożywionej będące istotą ekologii jako nauki. Drugim równie ważnym jest wymiar humanistyczny i jego rola w edukacji ekologicznej. Wychowanie ekologiczne wykorzystujące również formy sztuki inspirowane światem przyrody.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z edukacją ekologiczną.

Istota i znaczenie świadomości ekologicznej w edukacji.

Mechanizm powstawania postawy ekologicznej i świadomości ekologicznej w procesie edukacji ekologicznej najmłodszych. Komponenty postawy ekologicznej.

Koncepcje edukacji ekologicznej.

Założenia i etapy edukacji ekologicznej.

Cele i treści edukacji środowiskowej (ekologicznej) na poziomie zintegrowanego kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wychowanie do ekowartości. Etyczne wyznaczniki edukacji ekologicznej.

Miejsce edukacji ekologicznej nauczaniu zintegrowanym.

Strategie postępowania dydaktycznego nauczyciela w procesie edukacji ekologicznej.

Preferowana metodyka pracy nauczyciela edukacji ekologicznej.

Organizacja pracy pedagoga w procesie edukacji ekologicznej.

Kompetencje pedagogiczne nauczycieli do edukacji ekologicznej.

Literatura:

Baczała K.: Zieloną ścieżką… Edukacja ekologiczna. Przewodnik dla nauczycieli. Warszawa 1996.

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L. (red.): Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania proekologicznego. Kraków 2000.

Frątczakowie E.,J.: Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz 1996.

Gromkowska-Melosik A.: Pedagogika ekologiczna. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T. 1, Warszawa 2009.

Umiński T.: Ekologia, środowisko, przyroda. Warszawa 1995.

Dziewański J. (red.): Encyklopedyczny słownik sozologiczny. Kraków 1993.

Jakowicka M.: Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowiskiem. Warszawa 1983.

Kulik R.: Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej. Katowice 2001.

Lelonek M.: Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym. Warszawa 1984.

Parlak M.: Środowisko jako źródło wiedzy i aktywności dziecka w młodszym wieku szkolnym. W: „Nauczanie Początkowe” 2006 nr 4.

Parlak M, Zyzik E.: Formy kontaktów uczniów klas początkowych z otaczającym środowiskiem W: „Nauczanie Początkowe” 2006 nr 4.

Piątek Z.: Ekofilozofia. Kraków 2008.

Pieczyńska E.: Wybrane zagadnienia z ekologii: materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa 1980.

Stasica M.: 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w kl. I-III. Przyroda. Kraków 2000.

Zioło I.: Kompetencje pedagogiczne nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej do edukacji przyrodniczej. Kraków 2005.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Minczanowska
Prowadzący grup: Aleksandra Minczanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Studenska
Prowadzący grup: Anna Studenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aniela Różańska
Prowadzący grup: Aniela Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną)

Pełny opis:

Ekologia i podstawowe pojęcia ekologiczne.

Świadomość ekologiczna – istota i znaczenie w edukacji.

Mechanizm powstawania postawy ekologicznej i świadomości ekologicznej w procesie edukacji ekologicznej. Komponenty postawy ekologicznej.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej.

Światowa koncepcja edukacji ekologicznej społeczeństwa. Agenda 21.

Cele, założenia i charakter edukacji ekologicznej.

Kształcenie dla ekorozwoju. Sposoby rozumienia i ochrony bioróżnorodności.

Uniwersalistyczna etyka czci dla życia i etos nadobowiązkowy Alberta Schweitzera.

Znaczenie organizacji i ruchów ekologicznych w praktyce edukacji ekologicznej.

Organizacja procesu dydaktycznego i pracy pedagoga w edukacji ekologicznej.

Wychowanie do ekowartości. Etyczne wyznaczniki edukacji ekologicznej.

Miejsce edukacji ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym.

Preferowana metodyka pracy nauczyciela edukacji ekologicznej.

Kompetencje pedagogiczne nauczycieli edukacji ekologicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.