Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S1-9TSTM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Raszka
Prowadzący grup: Renata Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena modułu jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych składowych zajęć (patrz metody i kryteria oceniania w – zajęcia: konwersatorium) przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie oraz student uzyskał zaliczenie z wykładu.

Pełny opis:

Przedmiot „Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki” ma na celu przygotowanie studenta do rozumienia podstaw pracy korekcyjno-wychowawczej w zakresie matematyki. Zatem ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych i rozumienie związanych z nimi trudnościami w kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co oznacza przede wszystkim rozumienie i umiejętność prezentacji materiału na różnych poziomach (wg Brunera), a w ich własnej aktywności – kształtowanie języka matematycznego oraz aktywnej postawy w uczeniu (się) matematyki.

Uwagi:

Literatura uzupełniająca może zostać wzbogacona o aktualną literaturę przedmiotu, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz:

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Urban
Prowadzący grup: Natalia Józefacka, Janina Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z zaliczenia wykładu i konwersatorium, przy założeniu, że wykład i konwersatorium, a zatem wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia (patrz: metody i kryteria oceniania), zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Pełny opis:

Tematyka zajęć „Terapia specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki” ma na celu kształtowanie u studentów poprawnego i wieloaspektowego rozumienia podstawowych pojęć matematycznych, zwłaszcza ich rozumienia w trakcie aktywności dzieci i trudności z nimi związanych, kształtowanie języka matematycznego (na różnych poziomach i za pomocą przystępnych dla dziecka reprezentacji czy symulacji), aktywnej postawy w nauczaniu, a w konsekwencji kształtowania takiej postawy dzieci w uczeniu się matematyki.

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wielopoziomowym sposobem wspomagania rozumienia podstawowych pojęć matematycznych oraz praktycznego korygowania trudności w zakresie edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwagi:

Spotkania z ekspertem – dobór doprecyzowany w trakcie zajęć.

Literatura może zostać wzbogacona w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki, a zakres z podanej (m. in. wybór z obowiązkowej) uszczegółowiony zostanie w trakcie zajęć.

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu (patrz – metody i kryteria ocenienia) jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich wprowadzonych na wykładach formach pracy, tj. aktywne uczestniczenie w zajęciach lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację.

E-mail prowadzącego – Janina Urban: urban.a@volny.cz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.