Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-ZTP-S2-8SM.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja efektów kształcenia modułów w zakresu kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego.

Skrócony opis:

Przedstawienie zakresu problematyki, która może być przedmiotem badań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej.

2. Omówienie budowy pracy magisterskiej: strona tytułowa, wstęp, podział treści na rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografia, aneksy.

3. Wybór i formułowanie tematu pracy. Określenie celów i problemów badawczych.

4. Cytowanie literatury zamieszczanej w tekście. Cytaty z książek, czasopism i innych dokumentów. Sposoby zapisywania przypisów.

5. Zagadnienia dotyczące ochrony własności intelektualnej.

6. Metody, techniki i narzędzia badawcze, zakres pojęć.

7. Przygotowanie części metodologicznej pracy.

Pełny opis:

Celem seminarium magisterskiego jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie warsztatu badawczego pedagoga; uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego). Po wyszukaniu i wstępnej analizie literatury przedmiotu określenie kluczowych pojęć związanych z realizacją tematu pracy magisterskiej; opracowanie koncepcji pracy – określenie i uzasadnienie wyboru tematu, ustalenie struktury pracy; wyznaczenie problemów, zmiennych, sformułowanie hipotez, wybór głównych metod, wybór terenu badań i badanej grupy. Seminarium związane jest ściśle z problematyką specjalności pedagogiki społecznej z socjoterapią, praca ma poszerzać wiedzę i kompetencje zawodowe studenta.

Literatura:

1. Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

4. Kubinowski Dariusz, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

6. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

8. Miles Mathew B., Huberman A. Michael, Analiza danych jakościowych, przeł. Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

9. Metody badań jakościowych, t. 1 i 2, red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

11. Palka Stanisław, Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

12. Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995

13. Silverman David, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

14. Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, przeł. Joanna Ostrowska, wprowadzenie Krzysztof Tomasz Konecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

16. Szwed Robert, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2009

Efekty uczenia się:

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna formalne zasady i warunki pisania pracy magisterskiej; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę i stosuje ją w procesie badawczym

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych i stosuje ją w odniesieniu do podejmowanych poczynań badawczych

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, co ułatwia dokonanie wyboru tematu pracy magisterskiej, określenie przedmiotu i celu badań

posiada rozwinięte umiejętności badawcze (potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł), rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody w obrębie specjalnosci, wypowiada się stosując różne kanały komunikacyjne

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

jest przekonana/y o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowanej i zaprezentowanej koncepcji pracy (temat roboczy, uzasadnienie wyboru tematu, spis treści, przedmiot, cel badań, problemy, hipotezy, zmienne, metody, wybór literatury).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-18 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Szczurek-Boruta
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Zenon Gajdzica, Andrzej Kasperek, Ewa Ogrodzka-Mazur, Katarzyna Olbrycht, Anna Szafrańska, Alina Szczurek-Boruta, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Oelszlaeger-Kosturek
Prowadzący grup: Zenon Gajdzica, Beata Oelszlaeger-Kosturek, Ewa Ogrodzka-Mazur, Halina Rusek, Krzysztof Śleziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.