Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PZZ-4PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę ogólnopedagogiczną, umiejętności i kompetencje z zakresu wprowadzenia do pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej, historii myśli pedagogicznej i innych przedmiotów kształcenia kierunkowego na kierunku pedagogika.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie tradycyjnych nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia „geografii” administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Charakterystyka pedagogiki społecznej – zagadnienia ogólne.

2. Geneza, rozwój i kształtowanie się dyscypliny.

3. Helena Radlińska – twórczyni polskiej szkoły pedagogiki społecznej.

4.5. Przedmiot, zadania i reprezentanci pedagogiki społecznej.

6. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: profilaktyka, kompensacja, wsparcie społeczne, praca w środowisku, siły społeczne i ich organizacja itd.

7.8. Środowisko i jego podstawowe komponenty.

9.10. Ocena i diagnozowanie sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych.

11. Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej.

12. Problemy edukacji równoległej w teorii i praktyce oświatowej.

13. Zagrożenia globalne i lokalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup i środowiska. (bezrobocie, ubóstwo, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne, niesprawiedliwość społeczna, dziedziczenie położenia społecznego, starość, dezorganizacja rodziny).

14. Pedagogika społeczna wobec procesów marginalizacji.

15.Pedagogika społeczna – konteksty i pogranicza

Tematyka ćwiczeń - zmienna, uzupełniona w sekcjach poniżej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.