Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kultura medialna i sztuka mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-EP-S2-WKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura medialna i sztuka mediów
Jednostka: Instytut Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia, Jolanta Skutnik
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Jolanta Skutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia, Jolanta Skutnik
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Jolanta Skutnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji zostały zaliczone pozytywnie (tzn. na ocenę co najmniej dostateczną)

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kulturowymi kontekstami obecności sfery medialnej w życiu współczesnego społeczeństwa, mechanizmów jej powstawania, przemian jak i zadań jakie wypełnia. Uzupełnieniem jest zaznajomienie z elementarną historią mediów, przedsta-wienie szeroko rozumianej technologii komunikacyjnych po ich konwergencję (w myśl Henry Jenkinsa) czy powstawanie nowych sposobów definiowania rzeczywistości. W odwołaniu do wskazanych treści rozważane są zagadnienia dotyczące sztuki mediów, w tym historii zjawi-ska, głównych trendów rozwojowych i właściwości oraz odniesień do estetyki i wybranych działań artystycznych.

Tematyka obejmuje zagadnienia jak: przestrzeń audiowizualna jako środowisko życia społecz-nego, mediacje audiowizualne, konteksty historyczne obecności mediów w kulturze oraz zagadnienia dotyczące autorstwa i praw do wytworów intelektualnych, technologie komuni-kacyjne wobec zmiany społecznej, elementy wirtualizacji kultury, symulacje i nowe jakości społeczeństwa (w) Sieci, cyberpunk i kultura gry, teorie i interpretacje. Treści dotyczące za-gadnienia sztuki mediów zebrane są w cztery grupy tematyczne: estetyka nowych mediów, właściwości sztuki nowych mediów, sfery artystycznych praktyk interaktywnych, elementy sytuacji estetyczne w sztuce mediów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.