Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-GR-SM-SD3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Rymar, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Prowadzący grup: Krzysztof Bąk, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Dariusz Rymar, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Prowadzący grup: Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik, Karolina Tomczak, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty tekstów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze ostatnim jest aktywność, regularność oddawania tekstów do korekty oraz zakończenie i złożenie pisemnej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Moduł seminarium magisterskiego prowadzi do nabycia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy związanej z kierunkiem studiów (różnych obszarów refleksji teoretycznej) oraz wiedzy metodologicznej pomocnej w samodzielnej refleksji teoretycznej, w szczególności chodzi o realizację prac pisemnych, na poziomie studiów drugiego stopnia pracy dyplomowej, magisterskiej. Cel poznawczy seminarium to rozwijanie i pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresie problemowym, z którego przygotowuje pracę magisterską. W głównej mierze chodzi o także o kształtowanie koniecznej świadomości metodologicznej w zakresie wybranych taktyk badawczych i opisowych sztuki oraz o umiejętność ich zastosowania w samodzielnej pracy pisemnej. W rezultacie student w ramach seminarium:

 rozwija świadomość metodologiczną dyskursu o sztuce.

 ma świadomość kulturowych i historycznych uwikłań wytworu sztuki oraz związków z innymi obszarami kultury,

 potrafi gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje,

 potrafi umiejętnie wykorzystać i zastosować w praktyce poznane koncepcje analityczno-interpretacyjne oraz źródła związane z analizą dzieła sztuki,

 uzyskuje niezbędne umiejętności związane z przygotowywaniem prac pisemnych.

 zna zasady redagowania prac pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści itp.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty tekstów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze ostatnim jest aktywność, regularność oddawania tekstów do korekty oraz zakończenie i złożenie pisemnej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Moduł seminarium magisterskiego prowadzi do nabycia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy związanej z kierunkiem studiów (różnych obszarów refleksji teoretycznej) oraz wiedzy metodologicznej pomocnej w samodzielnej refleksji teoretycznej, w szczególności chodzi o realizację prac pisemnych, na poziomie studiów drugiego stopnia pracy dyplomowej, magisterskiej. Cel poznawczy seminarium to rozwijanie i pogłębianie wiedzy w wybranym przez studenta i zaakceptowanym przez prowadzącego zakresie problemowym, z którego przygotowuje pracę magisterską. W głównej mierze chodzi o także o kształtowanie koniecznej świadomości metodologicznej w zakresie wybranych taktyk badawczych i opisowych sztuki oraz o umiejętność ich zastosowania w samodzielnej pracy pisemnej. W rezultacie student w ramach seminarium:

 rozwija świadomość metodologiczną dyskursu o sztuce.

 ma świadomość kulturowych i historycznych uwikłań wytworu sztuki oraz związków z innymi obszarami kultury,

 potrafi gromadzić, analizować oraz interpretować potrzebne informacje,

 potrafi umiejętnie wykorzystać i zastosować w praktyce poznane koncepcje analityczno-interpretacyjne oraz źródła związane z analizą dzieła sztuki,

 uzyskuje niezbędne umiejętności związane z przygotowywaniem prac pisemnych.

 zna zasady redagowania prac pisemnych z uwzględnieniem przypisów, bibliografii, spisu treści itp.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Solik
Prowadzący grup: Bogusław Dziadzia, Aleksandra Giełdoń-Paszek, Dorota Sieroń, Ryszard Solik, Joanna Wowrzeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.