Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł metodyka badań naukowych: Filozofia analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SD-S3-MET.FA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł metodyka badań naukowych: Filozofia analityczna
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach i samodzielnej lektury proponowanej literatury. Lista pytań egzaminacyjnych zostanie podana.


5 - bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień

4.5 – bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień, nieliczne braki lub błędy rzeczowe

4 - dobra znajomość omawianych zagadnień

3.5 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień

3 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień, liczne braki i błędy rzeczowe

Studentom zostanie udostępniony spis pytań, z których zostaną skonstruowane zestawy egzaminacyjne.


Pełny opis:

1. Analiza, to rozkład zagadnienia na elementy bardziej podstawowe, by następnie dokonać syntezy. W ramach filozofii analitycznej wypracowano wiele strategii analiz, różnicujących się przyjętym celem czy rozumieniem tego, co już nieanalizowalne. Ciągle otwartym pytaniem pozostaje, w jaki sposób można dokonać analizy informatywnej i poprawnej zarazem (tzw. paradoks Langforda).

2. Zdania analityczne są zawsze prawdziwe. G. Fregego, B. Russella, L. Wittgensteina i R. Carnapa rozumienie analityczności.

3. Wartość logiczna a zdania z terminem bez denotacji (zdania z nazwami pustymi). Rozwiązanie G. Fregego, A. Meinonga, B. Russella i I. Dąmbskiej.

4. Pozytywne spojrzenie na nieostrość terminów. L. Wittgenstein o podobieństwie rodzinnym i grze językowej.

5. Eksperyment myślowy: mózg w naczyniu, chiński pokój, okresy kontrfaktyczne. H. Putnam, J. Searle, D. Lewis.

Uwagi:

Beaney, M.: Analysis. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Besler G.: Strawsonowskie koncepcje analizy filozoficznej, „Roczniki Filozoficzne” 2005, t. 53, nr 1, pp. 27–44.

Brown, J.R., Yiftach F.: Thought Experiments. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Dąmbska, I.: W sprawie tzw. nazw pustych. “Przegląd Filozoficzny” nr 1-3, 77-81, 1948.

Szubka T.: Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia. Wrocław 2009.

Wittgenstein, L.: Dociekania filozoficzne. Warszawa, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.

Woleński, J.: Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)