Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola auksyny w procesach regeneracyjnych u roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SD-S3-RAU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola auksyny w procesach regeneracyjnych u roślin
Jednostka: Szkoła Doktorska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Mazur
Prowadzący grup: Ewa Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu w szkole doktorskiej
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ostatnich zajęciach każdy student opracowuje samodzielnie raport końcowy zawierający wyniki eksperymentu przeprowadzonego na zajęciach wraz z dołączoną i opisaną dokumentacją zdjęciową. Raport powinien zawierać również wykresy i obliczenia oraz wnioski z uzyskanych wyników. Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z raportu końcowego. Raport końcowy zostanie oceniony w skali 0 – 5 punktów. Oceniane będą następujące składowe raportu:

- krótki wstęp obejmujący charakterystykę materiału roślinnego wykorzystanego do eksperymentu (1 pkt);

- opis metod wykorzystanych do eksperymentu i sposób przeprowadzenia eksperymentu (1 pkt);

- dokumentację zdjęciową z mikroskopu: zdjęcia przedstawione w postaci figury, z naniesioną skalą i opisane (1 pkt);

- wykres przedstawiający ewaluację uzyskanych wyników (1 pkt),

- wnioski z uzyskanych wyników przedstawione w formie punktowej (1 pkt).


Procentowa skala ocen

poniżej 50% - ndst

50 -70% - dst

71-84% - dobry

85-100 – bardzo dobry


Pełny opis:

Zajęcia obejmują cykl czterech laboratoriów. W trakcie pierwszych zajęć studenci przygotują krótki eksperyment polegający na wykonaniu poprzecznego nacięcia pędów kwiatostanowych Arabidopsis w celu przerwania ciągłości tkanki waskularnej. Na kolejnych zajęciach studenci przygotują materiał do analizy oraz wykonują obserwacje mikroskopowe z zastosowaniem odpowiednich technik mikroskopowych - mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej do obserwacji i analizy linii transgenicznych z genem reporterowym GFP oraz mikroskopii jasnego pola do obserwacji linii transgenicznych z genem reporterowym uidA (analiza reakcji barwnej GUS). Końcowym etapem laboratoriów będzie wykonanie dokumentacji zdjęciowej, interpretacja oraz przygotowanie raportu z uzyskanych wyników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)