Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 31-L60-ANG2.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom średnio zaawansowany
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie wypowiedzi na tematy dot. życia codziennego, szkoły, pracy, wypoczynku, jak również główne wątki programów radiowo-telewizyjnych na tematy bieżące. Potrafi przeczytać i zrozumieć teksty o tematyce codziennej lub z zakresu języka specjalistycznego. W mowie radzi sobie w różnych sytuacjach wymagających udzielania lub uzyskiwania informacji (rodzina, zainteresowania, podróż, praca). Potrafi również wyrazić swoje opinie, przedstawić plany i zamierzenia, opowiedzieć treść filmu lub książki. Jest w stanie napisać prosty, zwarty tekst na tematy z życia codziennego, jak również krótki list z osobistymi informacjami dotyczącymi przeżyć i wrażeń.

Dodatkowo nauczy się jak korzystać z tekstów specjalistycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)