Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 31-ST-L30-ANG-B1.4+E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom średnio zaawansowany plus
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy: Czwarty semestr zajęć z lektoratów
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
lektorat, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Adamczyk-Gzara, Katarzyna Banaś-Sieradzka, Zdzisław Ciuk, Lucyna Niedobecka
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka, Marcin Gorgol, Dariusz Idziaszek, Joanna Jakubiec-Bontko, Liliana Kałafatiuk, Ewa Karolczak-Wawrzała, Justyna Kendik-Gut, Katarzyna Kiszka, Marzena Maciejko, Krystyna Mendziuk, Jadwiga Puławska, Katarzyna Radzięda, Iwona Wiąk-Domka, Simona Wojtyga, Małgorzata Wronka-Szybko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
lektorat - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z egzaminu

Pełny opis:

Moduł ma na celu rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie,

interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł rozwija umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy oraz pracy w

zespole i skutecznego porozumiewania się z otoczeniem.

Uwagi:

W trybie nauczania zdalnego student zobowiązany jest do dysponowania sprzętem zapewniającym bezpośrednią interakcję audio-wideo lub audio z prowadzącym i pomiędzy uczestnikami zajęć w czasie rzeczywistym.

Podczas egzaminu ustnego przeprowadzanego w trybie zdalnym student zobowiązany jest do dysponowania zestawem audio i kamerą.

Kontakt z prowadzącym: miejsce i terminy konsultacji oraz adres poczty elektronicznej na stronie www.spnjo.us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)