Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 31-ST-L30-ANG-B1.4E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom średnio zaawansowany
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy: Czwarty semestr zajęć z lektoratów
Przedmioty obowiązkowe - 6 sem.ochrony środowiska /stacj. I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

znajomośc języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
lektorat, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Adamczyk-Gzara, Katarzyna Banaś-Sieradzka, Zdzisław Ciuk, Ryszard Kalamarz, Lucyna Niedobecka
Prowadzący grup: Katarzyna Banaś-Sieradzka, Zdzisław Ciuk, Krzysztof Franek, Marcin Gorgol, Katarzyna Gronowska, Dariusz Idziaszek, Ryszard Kalamarz, Liliana Kałafatiuk, Ewa Karolczak-Wawrzała, Anna Kluczka, Marzena Maciejko, Krystyna Mendziuk, Lucyna Niedobecka, Izabela Olkuska, Edyta Połeć, Jadwiga Puławska, Katarzyna Radzięda, Iwona Wiąk-Domka, Iwona Wojtala, Simona Wojtyga, Anna Wolska, Małgorzata Wronka-Szybko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
lektorat - Ocena końcowa z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena z egzaminu

Pełny opis:

Moduł ma na celu rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w zakresie działań językowych (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie,

interakcja) z uwzględnieniem niezbędnych strategii językowych. Moduł rozwija umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywania wiedzy oraz pracy w

zespole i skutecznego porozumiewania się z otoczeniem.

Uwagi:

Student zobowiązany jest do dysponowania sprzętem zapewniającym bezpośrednią interakcję audio-wideo lub audio z prowadzącym i pomiędzy uczestnikami zajęć  w czasie rzeczywistym.

Podczas egzaminu ustnego  student zobowiązany jest do dysponowania zestawem audio  i kamerą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)