Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pływanie - nauka i doskonalenie kobiet i mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 32-PLYWKM.2
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pływanie - nauka i doskonalenie kobiet i mężczyzn
Jednostka: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

I semestr

1. Ćwiczenia oswajające z wodą: otwieranie oczu, wydech do wody, korek, meduza itp.

2. Leżenie na plecach z deską (przy brzuchu, za głową, wyprostowanych ramion), praca nóg do grzbietu.

3. Pokaz na lądzie pracy ramion do grzbietu, dokładanka z deską ramiona do grzbietu, dokładanka bez deski ramiona do grzbietu

4. Grzbiet w pełnej formie

5. Strzałka, wydech do wody, pływanie na brzuchu z deską, nauka oddechu do kraula

II semestr

1. Doskonalenie grzbietu z deską i pełnej formie.

2. Doskonalenie pracy nóg do kraula z wydechem do wody.]

3. Praca ramion do kraula - przy brzegu basenu, dokładanka z deską na rękę oddechową i na obie ręce , dokładanka ramion bez deski

4. Pływanie kraulem w pełnej formie bez oddechu, z jednym oddechem, z oddechem po 6,4 i 2 ruchach

5. Doskonalenie kraula z deską i bez deski w pełnej formie.

Doskonalenie

I semestr

1. Doskonalenie grzbietu w kraula w pełnej formie oraz z deską

2. Pokaz pracy nóg do żabki na lądzie - ustawienie stóp, pływanie nogami do żabki z deską.

II semestr

1. Praca ramion do żabki i kraula w wodzie stojąc - ustawienie dłoni, pływanie samymi ramionami do żabki z deską w nogach

2. Koordynacja ruchów ramion i nóg oraz wydechu w żabce, pływanie w pełnej formie

3. Ruch delfinowy bioder z ukierunkowaniem przez ramiona (podskoki z nurkowaniem)

4. Praca ramion do delfina i próba pracy ramion stojąc w wodzie, pływanie co 6,4 i 2 ruch bioder ramion koordynacja z oddechem

5. Pływanie delfinem w pełnej formie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)